Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Obowiązująca podstawa programowa

Obowiązująca podstawa programowa

25.12.08
articleImage: Obowiązująca podstawa programowa fot. Thinkstock
Która podstawa programowa obowiązuje na poszczególnych poziomach kształcenia?
Czy podstawa z sierpnia tego roku obowiązuje na wszystkich trzech poziomach, czy tylko w obecnych klasach pierwszych?

Według mojej opinii obecnie obowiązuje podstawa programowa w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, z wyjątkiem wykazu lektur, który został zmieniony przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Według mojej opinii znowelizowany wykaz lektur powinien obecnie być realizowany odpowiednio w klasach I i II oraz IV i V szkoły podstawowej, w klasach I i II gimnazjum oraz w klasach I i II szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast w pozostałych klasach do zakończenia etapu edukacyjnego należy realizować wykaz lektur, który obowiązywał przez nowelizacją, która weszła w życie z dniem 1 września 2007 r.
Podstawy programowe zostały określone w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).
W związku z tym, że według mojej opinii pytanie zostało zadane bez odniesienia się do konkretnego typu szkoły oraz przedmiotu, a jego autor odnosi się jedynie do "podstawy programowej z sierpnia tego roku" należy wywnioskować, że najprawdopodobniej będzie chodziło o aktualny stan prawny podstawy programowej z języka polskiego, gdyż zmiana ww. rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z sierpnia tego roku dotyczyła wyłącznie tego przedmiotu.

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka aktualnie obowiązuje podstawa programowa należy przede wszystkim prześledzić zmiany, które były wprowadzane do ww. rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Według mojej opinii najistotniejszą zmianą w kontekście zadanego pytania będzie zmiana tego rozporządzenia z 23 sierpnia 2007 r.. Otóż rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1100) nadało nowe brzmienie, czyli zmieniło:
• podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (załącznik nr 1),
• podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (załącznik nr 2),
• podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających (załącznik nr 4).

Powyższe zmiany w podstawie programowej weszły w życie (zaczęły obowiązywać) z dniem 1 września 2007 r.. Jednocześnie w § 2 tego rozporządzenia zostało określone, że wykaz lektur określony w załącznikach nr 2 i 4 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jest realizowany, począwszy od roku szkolnego 2007/2008 odpowiednio w klasach I i IV szkoły podstawowej, w klasach I gimnazjum i w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast w pozostałych klasach do zakończenia etapu edukacyjnego realizuje się dotychczasowy wykaz lektur. Ponadto w § 3 tego rozporządzenia zostało określone, że podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów określoną w załączniku nr 2 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie działu "I Etap Edukacyjny klasy I-III Kształcenie Zintegrowane" i w części dotyczącej języka obcego nowożytnego stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów od 1 września 2007 r. obowiązują nowe podstawy programowe, z tym że nowy wykaz lektur określony w załącznikach nr 2 i 4 jest realizowany, począwszy od roku szkolnego 2007/2008 odpowiednio w klasach I i IV szkoły podstawowej, w klasach I gimnazjum i w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast w pozostałych klasach do zakończenia etapu edukacyjnego realizuje się dotychczasowy wykaz lektur.

Jednak z dniem 2 września 2008 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ww. rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (do tej właśnie nowelizacji nawiązuje autor pytania). Tym razem rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 992) wprowadziło następujące zmiany:
1. w załączniku nr 2 "Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów":
a) nowe brzmienie otrzymała w dziale "Szkoła podstawowa I i II etap edukacyjny" w części "II etap edukacyjny klasy IV-VI" w części dotyczącej przedmiotu "Język polski" pozycja "Lektura",
b) nowe brzmienie otrzymała w dziale "Gimnazjum III etap edukacyjny" w części dotyczącej przedmiotu "Język polski" pozycja "Lektura",
2. w załączniku nr 4 "Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających":
a) nowe brzmienie otrzymała w dziale "Kształcenie w zakresie podstawowym" w części dotyczącej przedmiotu "Język polski" pozycja "Lektura",
b) nowe brzmienie otrzymała w dziale "Kształcenie w zakresie rozszerzonym" w części dotyczącej przedmiotu "Język polski" pozycja "Lektura".

Powyższa nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół miała na celu ograniczenie z dniem 2 września 2008 r. wykazu lektur obowiązkowych na rzecz zwiększenia swobody nauczyciela w doborze utworów literackich. Należy bowiem pamiętać, że poprzednia zmiana rozporządzenia znacznie zwiększyła liczbę lektur obowiązkowych, ograniczając tym samym swobodę wyboru nauczycielom i powodując, iż uczniowie omawiali utwory w ekspresowym tempie. Ostatnia zmiana rozporządzenia polegała na określeniu lektur obowiązkowych oraz wskazaniu - dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej), gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego - zestawu szczególnie wartościowych utworów przykładowych, z którego nauczyciele mogą dowolnie wybierać w zależności od możliwości, zdolności i zainteresowań uczniów. Zatem nauczyciele będą mogli również wybierać inne utwory spoza tych wykazów. Warto zauważyć, że ostatnia zmiana rozporządzenia weszła w życie z dniem ogłoszenia. Skrócenie terminu wejścia w życie rozporządzenia było konieczne ze względu na fakt, iż wykaz lektur zawarty w zmianie rozporządzenia miał obowiązywać już od roku szkolnego 2008/2009.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE