Strona główna » Wiedza » Aktualności » Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach

Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach

19.04.17

Resort edukacji planuje zmienić od września zasady dotyczące kwalifikacji nauczycieli, nowe przepisy dotyczyć będą m.in. nauczycieli gimnazjów i szkół branżowych - pisze Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Od września 2017 r. kwalifikacje nauczycieli na nowych zasadach fot. Thinkstock

Konieczność dostosowania regulacji rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do standardów kształcenia wynika z faktu, że nauka na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Gimnazja zatrudniają po licencjacie
Obowiązujące rozporządzenie wskazuje w § 3, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych posiada również osoba, która ukończyła:
– studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub
– studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Gimnazjum zatrudni magistra, ale nowa podstawówka już niekoniecznie>>

Zatem ukończenie studiów pierwszego stopnia daje obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, co jest niezgodne z regulacją rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli. Niezgodne z tymi standardami jest również przyznanie absolwentom zakładu kształcenia nauczycieli prawa do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyższe wymagania dla nauczycieli gimnazjów
Dlatego projekt nowego rozporządzenia zakłada zmianę wymagań. Od września kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:
– gimnazjach,
– liceach ogólnokształcących,
– szkołach policealnych,
– szkołach branżowych I i II stopnia,
– technikach,
– placówkach oświatowo-wychowawczych,
– placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– placówkach doskonalenia nauczycieli,
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,
– bibliotekach pedagogicznych,
– kolegiach pracowników służb społecznych
będzie miała osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
- studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem bądź prowadzonymi zajęciami lub
- studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu bądź prowadzonych zajęć, lub
- studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w poprzednich punktach lub
- studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu bądź prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje nauczycieli>>

Nauczyciele zachowają uprawnienia
Przepisy przejściowe zawarte w § 29 projektu przewidują, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach, szkołach branżowych I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania będą miały również osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

19.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Obrazek do artykułu: Szef ZNP: edukacja nie jest niczyją własnością

  Edukacja nie jest własnością ministra ani ZNP; ta sprawa dotyczy wszystkich - powiedział w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz przed spotkaniem z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą. Wyraził zadowolenie, że Pierwsza Dama zgodziła się porozmawiać... Więcej

 • Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Obrazek do artykułu: Zalewska o akcji #sexedpl: zapraszam Anję Rubik do MEN

  Minister edukacji Anna Zalewska, pytana o kampanię edukacji seksualnej #sexedpl, zaprosiła jej inicjatorkę i modelkę Anję Rubik do MEN. Zapraszam Anję Rubik, przeczytamy podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie - powiedziała w środę... Więcej

 • Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Obrazek do artykułu: Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne

  Z edukacji domowej w większości korzystają rodziny wielodzietne; dzięki niej budowane są relacje rodzinne i rodzice mają wpływ na wychowywanie własnych dzieci - przekonywali we wtorek uczestnicy debaty poświęconej edukacji domowej, która odbyła się... Więcej

 • Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Obrazek do artykułu: Rusza kampania promująca ochronę zdrowia psychicznego

  Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym to cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej "Myśl pozytywnie", którą we wtorek zainaugurowano we... Więcej

 • Więcej osób uczy dzieci w domu

  Obrazek do artykułu: Więcej osób uczy dzieci w domu

  Rośnie liczba rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową. Choć to wciąż niewielki odsetek całości, liczba osób, które wybrały edukację domową, wzrosła o 26 proc. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE