Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Określenie pensum nauczyciela do naliczenia dodatku za trudne warunki pracy

Określenie pensum nauczyciela do naliczenia dodatku za trudne warunki pracy

03.04.08
articleImage: Określenie pensum nauczyciela do naliczenia dodatku za trudne warunki pracy fot. Thinkstock
Nauczyciel został powołany na stanowisko doradcy metodycznego. W związku z tym 12 godzin pracuje jako doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia i Edukacji, natomiast korzystając ze zniżki doradcy, 6 godzin pracuje w szkole macierzystej prowadząc w niej zajęcia rewalidacji indywidualnej. W szkole etat rewalidanta to 20 godzin. Za pracę rewalidanta przysługuje dodatek za trudne warunki, bowiem jest to praca z uczniami z niepełnosprawnością.
W związku z podanymi informacjami dotyczącymi ww. nauczyciela - z jakiego pensum powinno się naliczać dodatek za trudne warunki w tej sytuacji - z 20 czy 18 godzin?

Zgodnie z treścią art. 30 ustawy - Karta Nauczyciela w określeniu wysokości wynagrodzenia nauczycieli uczestniczą dwa podmioty: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (poprzez wydanie stosownego rozporządzenia) oraz organ prowadzący szkołę, czyli jednostka samorządu terytorialnego (w drodze regulaminu).


Szczegółowe zasady dotyczące ustalania wysokości dodatku za pracę nauczyciela w trudnych warunkach określa właśnie organ prowadzący szkołę, więc wydaje się, że organ ten także powinien dokonywać wykładni regulacji przez siebie uchwalonych oraz powinien dawać wskazówki interpretacyjne w razie wątpliwości nasuwających się w praktyce. Kwestia, z jakiego pensum powinien być naliczony dodatek rzeczywiście wydaje się dyskusyjna, więc powinna zostać rozstrzygnięta przez organ prowadzący, uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie ustalania zasad obliczania tego dodatku i uprawniony do dokonywania wyjaśnień w tej materii. W obszarze obowiązywania prawa miejscowego, uchwalonego przez dany organ prowadzący powinna być stosowana jednolita praktyka.

Iwona Kobus 03.04.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE