Olimpiada z Języka Hiszpańskiego

Olimpiada z Języka Hiszpańskiego

W dniach 17-18 listopada 2012 roku w całej Polsce przeprowadzony został I etap II Olimpiady Języka Hiszpańskiego 2011/2012.

W olimpiadzie udział wzięło 1042 uczniów, ze 174 zarejestrowanych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju dostawali się do II stopnia zawodów. Łącznie przeszło 361 uczniów.

Jak podaje Ośrodek Rozwoju Edukacji "zawody II stopnia polegały na rozwiązaniu przez uczestnika testu językowego na poziomie B1/B2 oraz z zakresu wiedzy o kulturze i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Uczestnicy rozwiązywali test w wersji elektronicznej, a następnie ci którzy się zakwalifikowali przystąpili do egzaminu ustnego, składającego się z rozmowy sprawdzającej praktyczną znajomość języka. Odpowiadali także na pytania z zakresu literatury Hiszpanii i Hispanoameryki".

Dnia 6 lutego 2012 r. zostanie zamieszczona lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do finałowego etapu. Finał II edycji Olimpiady odbędzie się w dniach 2-3 marca 2012 r. w Poznaniu. Ogłoszenie i wręczenie dyplomów odbędzie się dnia 4 marca 2012 r. w niedzielę o godz. 10.00 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE, WKP

Źródło: www.ore.edu.pl, stan z dnia 26 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 30 stycznia 2012 r.