Strona główna » Wiedza » Aktualności » Organ prowadzący nie może opóźniać wydania oceny kandydatowi na dyrektora

Organ prowadzący nie może opóźniać wydania oceny kandydatowi na dyrektora

18.07.17

Kandydat na dyrektora szkoły powinien posiadać aktualną ocenę pracy, czyli uzyskać co najmniej dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat. Wydania oceny nie można opóźniać - pisze Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Organ prowadzący nie może opóźniać wydania oceny kandydatowi na dyrektora fot. Thinkstock

 Ocena kandydata na dyrektora jest jedyną, która posiada niejako okres ważności – regulacje dotyczące oceny nauczyciela go nie określają. Nauczyciel chcący startować na to stanowisko musi zatem wystąpić o dokonanie oceny pracy. Jeśli przystępuje do kolejnego konkursu, czyli już zajmuje stanowisko dyrektora, oceny tej dokonuje organ prowadzący.
Zgodnie z ustawą z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – dalej KN – ocena powinna zostać wystawiona w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o jej dokonanie. A co w sytuacji, gdy organ oceniający nie zrobi tego w wymaganym terminie? Czy w przypadku, gdy nauczyciel nie będzie dysponował z tego powodu aktualną oceną pracy, nie będzie mógł przystąpić do konkursu na stanowisko dy­-
rektora?
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21.10.2016 r. (IV SA/Gl 587/16) czytamy: Ani ustawodawca, ani też autor rozporządzenia wykonawczego nie upoważnił organu prowadzącego szkołę do zaniechania wydania oceny pracy dyrektora szkoły w terminie trzech miesięcy w przypadku braku możliwości uzyskania wspólnego stanowiska z organem nadzoru pedagogicznego. Przeciwny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadami państwa prawa i zaufania obywatela do jego organów. Co istotne, brak wykonywania ustawowych obowiązków przez organ administracji wywołujący negatywne skutki dla obywatela musi być odczytany jako zaprzeczenie zasady legalizmu.
Wyrok ten został wydany w sytuacji, gdy organy dokonujące ocen cząstkowych nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, czyli organ prowadzący i kurator oświaty, nie doszły do wspólnego stanowiska w sprawie oceny i w efekcie nie została ona wystawiona. Przedstawia on wykładnię korzystną dla kandydatów startujących w konkursie, wynika bowiem z niego, że w sytuacji, gdy kandydat wystąpił o ocenę w odpowiednim terminie, a nie została ona wystawiona z przyczyn, na które nie miał wpływu, nie może ponosić konsekwencji takiego stanu rzeczy, a za ocenę aktualną należy uznać ocenę poprzednią, choćby była starsza niż pięć lat.
Takie stanowisko jest korzystne również dlatego, że wyklucza możliwość zablokowania przez organ prowadzący startu w konkursie konkretnego kandydata poprzez niewystawienie mu oceny w odpowiednim terminie.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Obrazek do artykułu: Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Procedury nie są po to, by zaprezentować je kontrolerowi. Od nich zależy nasze bezpieczeństwo prawne i już dzisiaj warto pomyśleć o przeszkoleniu pracowników - mowiła dr Marlena Sakowska-Baryła podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Obrazek do artykułu: Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, i Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, otrzymali tytuł Super Dyrektora w IV edycji konkursu organizowanego... Więcej

 • Bez dialogu nie ma tolerancji

  Obrazek do artykułu: Bez dialogu nie ma tolerancji

  Rozmowy na lekcjach, organizacja klubów dyskusyjnych i ćwiczeń - to metody, z których można korzystać, by pomóc uczniom zrozumieć problemy uchodźców. Pomysły i narzędzia pomagające w podejmowaniu takich działań zaprezentowało Centrum Edukacji... Więcej

 • Senat odrzucił projekt rozszerzający grono nauczycieli uprawnionych do "kompensówek"

  Obrazek do artykułu: Senat odrzucił projekt rozszerzający grono nauczycieli uprawnionych do

  Senat odrzucił w czwartek własny projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, rozszerzający grono uprawionych do tego świadczenia o nauczycieli uczących w centrach kształcenia praktycznego. Więcej

 • Koszt reformy edukacji: prawie 1 mld zł w pierwszym roku

  Obrazek do artykułu: Koszt reformy edukacji: prawie 1 mld zł w pierwszym roku

  Pierwszy rok reformy pochłonie blisko miliard złotych - mówił Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Duże koszty pochłonie wygaszanie gimnazjów i odprawy dla zwalnianych pedagogów. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE