Strona główna » Wiedza » Aktualności » Organ prowadzący nie może opóźniać wydania oceny kandydatowi na dyrektora

Organ prowadzący nie może opóźniać wydania oceny kandydatowi na dyrektora

18.07.17

Kandydat na dyrektora szkoły powinien posiadać aktualną ocenę pracy, czyli uzyskać co najmniej dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat. Wydania oceny nie można opóźniać - pisze Michał Łyszczarz w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Organ prowadzący nie może opóźniać wydania oceny kandydatowi na dyrektora fot. Thinkstock

 Ocena kandydata na dyrektora jest jedyną, która posiada niejako okres ważności – regulacje dotyczące oceny nauczyciela go nie określają. Nauczyciel chcący startować na to stanowisko musi zatem wystąpić o dokonanie oceny pracy. Jeśli przystępuje do kolejnego konkursu, czyli już zajmuje stanowisko dyrektora, oceny tej dokonuje organ prowadzący.
Zgodnie z ustawą z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – dalej KN – ocena powinna zostać wystawiona w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o jej dokonanie. A co w sytuacji, gdy organ oceniający nie zrobi tego w wymaganym terminie? Czy w przypadku, gdy nauczyciel nie będzie dysponował z tego powodu aktualną oceną pracy, nie będzie mógł przystąpić do konkursu na stanowisko dy­-
rektora?
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21.10.2016 r. (IV SA/Gl 587/16) czytamy: Ani ustawodawca, ani też autor rozporządzenia wykonawczego nie upoważnił organu prowadzącego szkołę do zaniechania wydania oceny pracy dyrektora szkoły w terminie trzech miesięcy w przypadku braku możliwości uzyskania wspólnego stanowiska z organem nadzoru pedagogicznego. Przeciwny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadami państwa prawa i zaufania obywatela do jego organów. Co istotne, brak wykonywania ustawowych obowiązków przez organ administracji wywołujący negatywne skutki dla obywatela musi być odczytany jako zaprzeczenie zasady legalizmu.
Wyrok ten został wydany w sytuacji, gdy organy dokonujące ocen cząstkowych nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, czyli organ prowadzący i kurator oświaty, nie doszły do wspólnego stanowiska w sprawie oceny i w efekcie nie została ona wystawiona. Przedstawia on wykładnię korzystną dla kandydatów startujących w konkursie, wynika bowiem z niego, że w sytuacji, gdy kandydat wystąpił o ocenę w odpowiednim terminie, a nie została ona wystawiona z przyczyn, na które nie miał wpływu, nie może ponosić konsekwencji takiego stanu rzeczy, a za ocenę aktualną należy uznać ocenę poprzednią, choćby była starsza niż pięć lat.
Takie stanowisko jest korzystne również dlatego, że wyklucza możliwość zablokowania przez organ prowadzący startu w konkursie konkretnego kandydata poprzez niewystawienie mu oceny w odpowiednim terminie.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE