Strona główna » Wiedza » Aktualności » Organizacje apelują do MEN o lepszą edukację na temat praw człowieka

Organizacje apelują do MEN o lepszą edukację na temat praw człowieka

11.12.12

Komisja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciła się do MEN o podjęcie działań w celu zapewnienia lepszej edukacji na temat praw człowieka. Resort zapewnia, że kroki w tym celu podjął dawno temu.

articleImage: Organizacje apelują do MEN o lepszą edukację na temat praw człowieka fot. Thinkstock

Apel skierowano z okazji obchodzonego 10 grudnia Dnia Praw Człowieka. "Aktualne diagnozy dotyczące sytuacji w polskich szkołach, formułowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Badań Edukacyjnych, Najwyższą Izbę Kontroli oraz liczne organizacje pozarządowe wskazują na znaczące problemy związane z przestrzeganiem zapisów międzynarodowego i krajowego prawa, dotyczące edukacji i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu" - napisano w apelu Koalicji.

Zwraca ona uwagę m.in. na obecność stereotypów i treści dyskryminacyjnych w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych, niewystarczające umiejętnościami nauczycieli w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z dyskryminacją i przemocą w szkołach oraz ograniczone wsparcie dla działań równościowych ze strony instytucji i osób odpowiedzialnych za kształt oraz realizację polityki edukacyjnej.

 

"W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony dzieci oraz młodzież zbyt często doświadczają dyskryminacji i przemocy w szkołach, z drugiej zaś nie otrzymują wystarczającej ochrony. Nie są także wyposażane w wiedzę i kompetencje, by samodzielnie bronić się przed tymi zjawiskami. Taka sytuacja jest sprzeczna z ideą polskiej szkoły, której zadaniem, zgodnie z podstawą programową, jest podejmowanie działań zapobiegających wszelkiej dyskryminacji" - podkreślono w apelu.
Dlatego Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciła się do premiera o wystosowanie oficjalnego listu do dyrekcji szkół, podkreślającego wagę praw człowieka i większej obecności edukacji równościowej w nauczaniu i życiu szkoły.
Postuluje też powołanie międzyresortowej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukację, zapewnienie w ramach studiów oraz w ramach doskonalenia zawodowego regularnych szkoleń dla nauczycieli na temat edukacji antydyskryminacyjnej. Opowiada się również za opracowaniem i wdrożeniem konkretnej instrukcji dla rzeczoznawców podręczników szkolnych, dotyczącej zapobiegania pojawianiu się w nich treści dyskryminacyjnych i stereotypizujących.
Rzeczniczka MEN Paulina Klimek proszona przez PAP o komentarz do apelu poinformowała, że w nowelizowanym rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego (projekt jest na końcowym etapie prac legislacyjnych) zobowiązano szkoły i placówki do realizacji działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły.
"Aby wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu zajęć poświęconych problematyce dyskryminacyjnej zostały opracowane gotowe scenariusze lekcji, które znajdują się w publikacji +Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi+ (wydanym w 2009 przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli). MEN podjęło również działania, których celem jest uwrażliwienie w procesie dopuszczania podręczników do użytku szkolnego na treści dyskryminacyjne w podręcznikach" - napisała Klimek w komunikacie.
"W ubiegłym roku minister wystosowała do rzeczoznawców podręczników kształcenia ogólnego list, w którym zwróciła uwagę, aby w trakcie opiniowania podręczników analizowali treści znajdujące się w podręcznikach pod kątem równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny" - zaznaczyła.
Rzeczniczka dodała, że w celu uwrażliwienia rzeczoznawców na treści o charakterze dyskryminacyjnym resort edukacji od 2011 r. organizuje dla nich szkolenia. W marcu i listopadzie 2011 r. w szkoleniach z zakresu problematyki równości płci w podręcznikach wzięło udział 274 rzeczoznawców, w grudniu 2012 r. kolejnych 200 rzeczoznawców. Według Klimek, problematyka stereotypów i treści dyskryminacyjnych w podręcznikach będzie również przedmiotem kolejnych szkoleń w przyszłym roku.
"Tegoroczne, grudniowe wykłady dla rzeczoznawców, obejmujące przykłady niewłaściwego podejścia do tych zagadnień w podręcznikach szkolnych do różnych przedmiotów oraz sposoby zapobiegania stereotypowemu obrazowi płci, prowadziły przedstawicielki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej" - podała. Klimek podkreśliła, że MEN jest otwarte na propozycje opracowania wskazówek dla rzeczoznawców podręczników szkolnych, dotyczące zapobiegania pojawianiu się w nich treści dyskryminacyjnych i stereotypizujących. "Deklaracje współpracy z MEN w tym zakresie złożyły członkinie zarządu Kongresu Kobiet" - poinformowała.
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej to porozumienie 32 organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i grup nieformalnych. Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji na rzecz praw człowieka i równości do polskich szkół. Wśród członków koalicji są m.in. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Amnesty International Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Feminoteka, Kampania Przeciw Homofobii, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej kochani", Stowarzyszenie Romów w Polsce i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Dzień Praw Człowieka ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 r. w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

11.12.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: PAP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE