Strona główna » Wiedza » Aktualności » Orzeczenie poradni w ciągu 30 dni

Orzeczenie poradni w ciągu 30 dni

25.09.17

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda większość orzeczeń w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Weszło w życie nowe rozporządzenie w tej sprawie.

articleImage: Orzeczenie poradni w ciągu 30 dni fot. Thinkstock

Jego przepisy określają m.in. terminy wydawania orzeczeń, których uzyskanie poprzedza podjęcie opisanych wyżej działań przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Według nowych przepisów orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku (§ 10).
Termin może zostać przedłużony, gdy pojawia się konieczność przedstawienia przez osobę składającą wniosek dodatkowej dokumentacji uzasadniającej wniosek - wtedy zespół ma 30 dni od uzyskania brakujących danych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. w sytuacji, gdy z przyczyn losowych – np. choroby dziecka lub ucznia orzeczenie lub opinia powinny zostać wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Krótszy termin przepisy przewidują w przypadku orzeczeń: o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dziecka lub ucznia. Poradnia wydaje je w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, skrócenie terminu uzasadnione jest charakterem tych orzeczeń - mają one umożliwiać dziecku jak najszybsze podjęcie nauki w sposób niebędący dla niego nadmiernym obciążeniem.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743) weszło w życie 15 września 2017 r.

 

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE