Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pełnienie przez nauczyciela dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi

Pełnienie przez nauczyciela dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi

13.11.08
articleImage: Pełnienie przez nauczyciela dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi fot. Thinkstock
Proszę o podanie podstawy prawnej, zgodnie z która byłbym zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi. W myśl ustawy KN z dn. 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. art. 42 ust. 2 "W ramach czasu pracy... nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami..." W moim odczuciu pełnienie tzw. dyżurów nauczycielskich nie jest zajęciem w rozumieniu powyższej ustawy, zatem nie może być wpisane w zakres moich obowiązków. Gdyby jednak przyjąć interpretację dyrektora szkoły, w której jestem zatrudniony, że nauczyciel jest obowiązany pełnić takie dyżury, a określenie "w trakcie trwania zajęć lekcyjnych" jest rozumiane jako czas przebywania uczniów w szkole, jako zgodną z przepisami prawa, wiąże się to z kwestią płatności za wykonywana pracę. Aktualnie przydzielony mi czas dyżurów zajmuje 3,78 godz. lekcyjnej, za który to czas nie otrzymuję wynagrodzenia. Jednocześnie 30 min. z tych dyżurów przypada przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, więc niewątpliwie w wolnym od pracy czasie.
Dyżury nauczycieli podczas przerw miedzy lekcjami pełnione są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Kwestie związane z dyżurami nauczycieli w trakcie przerw między lekcjami powinny zostać uregulowane w statucie szkoły.
Podstawą zapisów w tej kwestii jest § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). W zapisie § 14 prawodawca ustalił, iż uczniowie spędzają przerwy w zajęciach pod nadzorem nauczyciela. Ponadto w ust. 2 § 14 zapisano, że jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, powinno się umożliwić uczniom przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu.
Na podstawie statutu w szkole powinien zostać opracowany regulamin oraz harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw między lekcjami, który zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną. Harmonogram dyżurów opracowywany jest w oparciu o plan lekcji z uwzględnieniem jego zmian. Rozkład dyżurów powinien uwzględniać tez specyfikę szkoły (np. możliwy czas dojścia nauczyciela na dyżur) czy nauczanych przedmiotów (np. sprzątanie sprzętu po doświadczeniu na chemii) i itp.
Za nadzór nad uczniami i zapewnieniem im bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele. Potwierdza to orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73; OSP 1974/10/202), z którego wynika, że obowiązkiem administracji szkolnej i nauczycieli jest opieka i nadzór zapewniający bezpieczeństwo powierzonych im uczni na terenie szkoły. Obowiązek ten występuje wtedy, gdy uczniowie danej szkoły pozostają pod kierunkiem nauczycieli lub pracowników administracji szkolnej w czasie lekcji, przerw pomiędzy zajęciami i innych zajęć organizowanych przez szkołę.
Dyżury na przerwach obowiązują wszystkich nauczycieli pracujących w danej szkole. Nie funkcjonuje w oświacie jakikolwiek przepis zwalniający określoną grupę nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów między lekcjami.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Warszawa zadba o atrakcje na Dzień Dziecka

  Obrazek do artykułu: Warszawa zadba o atrakcje na Dzień Dziecka

  Warsztaty dubbingowe, premiery spektakli teatralnych, podwórkowe zabawy, koncerty i piknik rodzinny - to część atrakcji zaplanowana przez warszawskie instytucje kultury z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenia będą się odbywały od 28 maja do 12 czerwca... Więcej

 • USA: spór o szkolne toalety

  Obrazek do artykułu: USA: spór o szkolne toalety

  Teksas i dziesięć innych amerykańskich stanów wystąpiło w środę na drogę prawną przeciwko rządowi prezydenta USA Baracka Obamy za wydany nakaz zapewnienia transseksualnym uczniom swobody wyboru toalety, która najlepiej odpowiada ich tożsamości... Więcej

 • Stowarzyszenie może sfinansować wyjazd dla nauczycieli

  Obrazek do artykułu: Stowarzyszenie może sfinansować wyjazd dla nauczycieli

  Jeśli statut stowarzyszenia przewiduje możliwość realizowania celów statutowych m.in. poprzez organizowanie wyjazdów, wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu. Więcej

 • Szkoły zorganizują lekcje o NATO

  Obrazek do artykułu: Szkoły zorganizują lekcje o NATO

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce, by gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne przeprowadziły zajęcia o NATO - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • MEN radzi, jak zorganizować kolonie

  Obrazek do artykułu: MEN radzi, jak zorganizować kolonie

  Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. MEN wydał poradnik dla organizatorów wypoczynku, tłumacząc nowe regulacje. Więcej

 • Edward Bielan IP: 212.180.* 01-10-2012
  A co z wynikającymi z przepisów bhp obowiązkowymi przerwami w pracy dla nauczycieli? Co z posiłkiem, toaletą, przerwą na zwykły odpoczynek w dniu dyżuru?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter

Polecamy:

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE