Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pełnienie przez nauczyciela dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi

Pełnienie przez nauczyciela dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi

13.11.08
articleImage: Pełnienie przez nauczyciela dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi fot. Thinkstock
Proszę o podanie podstawy prawnej, zgodnie z która byłbym zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi. W myśl ustawy KN z dn. 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. art. 42 ust. 2 "W ramach czasu pracy... nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami..." W moim odczuciu pełnienie tzw. dyżurów nauczycielskich nie jest zajęciem w rozumieniu powyższej ustawy, zatem nie może być wpisane w zakres moich obowiązków. Gdyby jednak przyjąć interpretację dyrektora szkoły, w której jestem zatrudniony, że nauczyciel jest obowiązany pełnić takie dyżury, a określenie "w trakcie trwania zajęć lekcyjnych" jest rozumiane jako czas przebywania uczniów w szkole, jako zgodną z przepisami prawa, wiąże się to z kwestią płatności za wykonywana pracę. Aktualnie przydzielony mi czas dyżurów zajmuje 3,78 godz. lekcyjnej, za który to czas nie otrzymuję wynagrodzenia. Jednocześnie 30 min. z tych dyżurów przypada przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, więc niewątpliwie w wolnym od pracy czasie.
Dyżury nauczycieli podczas przerw miedzy lekcjami pełnione są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Kwestie związane z dyżurami nauczycieli w trakcie przerw między lekcjami powinny zostać uregulowane w statucie szkoły.
Podstawą zapisów w tej kwestii jest § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). W zapisie § 14 prawodawca ustalił, iż uczniowie spędzają przerwy w zajęciach pod nadzorem nauczyciela. Ponadto w ust. 2 § 14 zapisano, że jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, powinno się umożliwić uczniom przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu.
Na podstawie statutu w szkole powinien zostać opracowany regulamin oraz harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw między lekcjami, który zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną. Harmonogram dyżurów opracowywany jest w oparciu o plan lekcji z uwzględnieniem jego zmian. Rozkład dyżurów powinien uwzględniać tez specyfikę szkoły (np. możliwy czas dojścia nauczyciela na dyżur) czy nauczanych przedmiotów (np. sprzątanie sprzętu po doświadczeniu na chemii) i itp.
Za nadzór nad uczniami i zapewnieniem im bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele. Potwierdza to orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73; OSP 1974/10/202), z którego wynika, że obowiązkiem administracji szkolnej i nauczycieli jest opieka i nadzór zapewniający bezpieczeństwo powierzonych im uczni na terenie szkoły. Obowiązek ten występuje wtedy, gdy uczniowie danej szkoły pozostają pod kierunkiem nauczycieli lub pracowników administracji szkolnej w czasie lekcji, przerw pomiędzy zajęciami i innych zajęć organizowanych przez szkołę.
Dyżury na przerwach obowiązują wszystkich nauczycieli pracujących w danej szkole. Nie funkcjonuje w oświacie jakikolwiek przepis zwalniający określoną grupę nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów między lekcjami.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

 • Edward Bielan IP: 212.180.* 01-10-2012
  A co z wynikającymi z przepisów bhp obowiązkowymi przerwami w pracy dla nauczycieli? Co z posiłkiem, toaletą, przerwą na zwykły odpoczynek w dniu dyżuru?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE