Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy dyrektora szkoly przechodzącego na emeryturę

Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy dyrektora szkoly przechodzącego na emeryturę

05.07.07
articleImage: Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy dyrektora szkoly przechodzącego na emeryturę fot. Thinkstock
Do 31 sierpnia 2007 r. jestem dyrektorem szkoły której organem prowadzącym jest powiat. Od 1 września 2007 r. chciałbym być emerytem. Do kogo mam się zwrócić z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy i na jaką podstawę prawną należy się powołać?

Przejście na emeryturę związane jest z rozwiązaniem stosunku pracy w wypadku, gdy nauczyciel ma zamiar rozwiązać go na własny wniosek, aby skorzystać z uprawnień art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.
W sytuacji, gdy dyrektor szkoły posiada uprawnienia wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego, nie jest konieczne rozwiązanie stosunku pracy, oczywiście pod warunkiem zapewnienia mu możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (szczególnie przepisy § 3, 4 i 15 wymienionego rozporządzenia).
Zgodnie z fragmentem uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r., zarząd gminy (obecnie wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do zatrudniania dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej, w znaczeniu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną na stanowisko w uprzednim postępowaniu konkursowym." Stosując tę interpretację pro analogia można stwierdzić, że czynności związane z rozwiązaniem stosunku pracy z dyrektorem szkoły może wykonać organ prowadzący tym bardziej, że to szkoła jest pracodawcą dyrektora jako nauczyciela, a on sam nie może jej reprezentować (art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) we własnej sprawie.
Należy również pamiętać, że dyrektor szkoły jest nauczycielem (zatrudnionym najczęściej na podstawie mianowania), któremu powierzono stanowisko kierownicze (art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Oznacza to, że stosunek pracy można z nim rozwiązać, między innymi na jego wniosek (inne okoliczności, o których mowa w art. 23 ustawy - Karta Nauczyciela - nie zachodzą), a odwołanie ze stanowiska następuje po złożeniu przez dyrektora - nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty), gdy inne okoliczności zawarte w przepisach art. 38 ustawy o systemie oświaty nie występują.


• przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.);
• przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
• przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8 poz. 43

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE