Strona główna » Wiedza » Aktualności » Podział subwencji na 2013 r. - omówienie rozporządzenia

Podział subwencji na 2013 r. - omówienie rozporządzenia

19.01.13

Rozporządzenie określające podział subwencji oświatowej w 2013 r. stanowi, że jednego ucznia przeznaczone zostanie 5171 zł. To o ponad 4 proc. więcej niż w 2012 r.

articleImage: Podział subwencji na 2013 r. - omówienie rozporządzenia fot. Thinkstock

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. poz. 1541) uzależnia wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. MEN wyliczyło, że w 2013 r. standard A (finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji - po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2013 r. wzrośnie do 0,4 proc. - przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych) wyniesie ok. 5171 zł, czyli wzrośnie o ok. 4,6 proc. w stosunku do roku 2012, w którym wyniósł 4942 zł. W stosunku do poprzednich regulacji uzupełniono katalog zadań o finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli (dotychczas zadanie to finansowano w formie dotacji celowej).
Zmienić mają się zasady subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych. Nową wagą subwencji objęci zostaną uczniowie oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości, ma to pozwolić na rozwój takich placówek. Nową wagą objęci zostaną także uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, organizowanych przez placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W rozporządzeniu uwzględniono także wskaźnik zwiększający o 2,9 proc. liczbę uczniów szkół podstawowych, co ma umożliwić samorządom pokrycie kosztów edukacji dla ok. 2/3 sześciolatków w okresie od września do grudnia przyszłego roku. 

Praktyczne informacje na temat źródeł finansowania i racjonalnego gospodarowania szkolnym budżetem można zdobyć na organizowanych przez Wolters Kluwer Polska: II zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły i VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli>>

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE