Strona główna » Wiedza » Aktualności » Protokół z posiedzenia komisji konkursowej należy udostępnić

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej należy udostępnić

07.08.17

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powinien być nauczycielowi udostępniony w podanej przez niego formie - przypomina Piotr Gąsiorek w serwisie Prawo Oświatowe.

articleImage: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej należy udostępnić fot. Thinkstock

Po przegranym konkursie na kandydata na dyrektora szkoły jedna z osób, które złożyły swoją ofertę w tym konkursie zwróciła się z pismem do przewodniczącego komisji o przesłanie kopii protokołu z posiedzenia komisji. Czy protokół podlega ujawnieniu i czy przewodniczący może go przesłać, czy powinien być tylko do wglądu w siedzibie organu prowadzącego?

Odpowiedź
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8.04.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – dalej r.r.k.s.d. z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji. Protokół zawiera w szczególności:

1) informację o składzie komisji;
2) imiona i nazwiska kandydatów;
3) uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert;
4) informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpowiedziach;
5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;
6) informację o wyniku postępowania konkursowego.
Są to dane stanowiące informację publiczną i w mojej ocenie powinny być udostępnione każdej osobie zainteresowanej (na jej wniosek) w formie przez nią wskazanej. Wobec powyższego w opisanej w pytaniu sytuacji protokół z posiedzenia komisji konkursowej powinien być nauczycielowi udostępniony w podanej przez niego formie.

Piotr Gąsiorek 07.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE