Strona główna » Wiedza » Aktualności » Przedszkole może zatrudnić sekretarza

Przedszkole może zatrudnić sekretarza

19.05.17

Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Natomiast pod pojęciem sekretarza szkoły, należy rozumieć także sekretarza przedszkola, zgodnie z systemową definicją szkoły, zawartą w treści art. 3 pkt 1 u.s.o.

articleImage: Przedszkole może zatrudnić sekretarza fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Wynika to choćby z tego, że dla tego stanowiska przewidziano odrębną kategorię zaszeregowania płacowego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia (część H, punkt V, podpunkt 4) zostało przewidziane stanowisko sekretarza szkoły.

W omawianym pytaniu wątpliwość dotyczy zapewne tego, że w tabeli nie znajduje się stanowisko "sekretarza przedszkola". Natomiast – jak się wydaje – powinna w tym zakresie obowiązywać definicja pojęcia "szkoła", jaka została zawarta w treści art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., z której wynika, że ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole. Więcej>>

 

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE