Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Przeniesienie nauczyciela do innej placówki - likwidacja szkoły

Przeniesienie nauczyciela do innej placówki - likwidacja szkoły

20.09.07
articleImage: Przeniesienie nauczyciela do innej placówki - likwidacja szkoły fot. Thinkstock
W gminie zlikwidowano szkołę. Nauczyciele złożyli prośbę o przeniesienie, która została pozytywnie rozpatrzona. Dyrektor zlikwidowanej szkoły przekazał teczki akt osobowych.
Czy należy z tymi nauczycielami zawrzeć umowę o pracę - niektórzy z nich zostali zatrudnieni na podstawie mianowania?
Przepisy art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) przewidują możliwość przeniesienia tylko nauczyciela, którego podstawą zatrudnienia jest mianowanie. Warunkiem podstawowym nawiązania z nauczycielem stosunku pracy na podstawie mianowania jest posiadanie przez niego stopnia awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy nie następuje rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy, który został nawiązany na podstawie mianowania. Mamy tu do czynienia z ciągłością stosunku pracy nauczyciela, zmienia się tylko pracodawca. Dlatego też nauczyciel nie otrzymuje świadectwa pracy. Natomiast dotychczasowy pracodawca powinien przekazać akta osobowe nauczyciela nowemu pracodawcy. Nauczyciel otrzymuje akt przeniesienia do nowej szkoły (placówki), w którym należy wskazać nowego pracodawcę, miejsce wykonywania pracy, stanowisko na jakie nauczyciel zostaje przeniesiony oraz datę przeniesienia.
W świetle powyższego, nie jest możliwe przeniesienie w trybie przepisu art. 18 ustawy Karta Nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela stażysty. W związku z całkowitą likwidacją szkoły dyrektor powinien rozwiązać z nauczycielami umowę o pracę (art. 20) bądź w przypadku częściowej likwidacji szkoły, na wniosek nauczycieli może ich przenieść w stan nieczynny. W przypadku tych nauczycieli zatrudnienie w innej szkole wymaga nawiązania nowych stosunków pracy, a więc zawarcia umowy o pracę z nowym pracodawcą.
Anna Siwonia 20.09.07
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE