Strona główna » Wiedza » Aktualności » Przygotowanie zawodowe dorosłych dostosowane do zreformowanych zawodówek

Przygotowanie zawodowe dorosłych dostosowane do zreformowanych zawodówek

12.08.13

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych. Przepisy zostały dostosowane do zmian w szkolnictwie zawodowym.

articleImage: Przygotowanie zawodowe dorosłych dostosowane do zreformowanych zawodówek fot. Thinkstock

Rozporządzenie wprowadza m.in. nowy katalog egzaminów, do których przystępować może uczestnik przygotowania zawodowego. Znowelizowane przepisy wymieniają: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy i egzamin sprawdzający.
Dodano również przepis pozwalający staroście na wystąpienie do właściwego organu o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczestników przygotowania zawodowego. Samego uczestnika zobligowano z kolei do składania - na dwa miesiące przed egzaminem - wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
Przepisy dostosowano również do unijnego rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy de minimis. Ze zmienionych przepisów wyraźnie wynika, że dniem udzielenia takiej pomocy jest dzień podpisania umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Oznacza to, że pracodawca powinien przedstawić informację o udzielanej pomocy przed podpisaniem takiej umowy - na etapie składania wniosku. Dzięki temu urząd pracy będzie mógł sprawdzić, czy pracodawca nie ma problemów z utrzymaniem przedsiębiorstwa na rynku. Rozporządzenie obowiązuje od 24 sierpnia 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 910).

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE