Strona główna » Wiedza » Aktualności » Przynajmniej 30 dni na zaopiniowanie regulaminu oceniania

Przynajmniej 30 dni na zaopiniowanie regulaminu oceniania

25.06.18

Nowe regulaminy oceniania nauczycieli trzeba przekazać do zaopiniowania organizacjom związkowym. Przepisy nie określają jednak sposobu, w jaki ma to zostać przeprowadzone. Organizacja związkowa, gdy nie zachodzą szczególne okoliczności, powinna dostać 30 dni na zaopiniowanie regulaminu - podkreśla Krzysztof Lisowski w serwisie Lex/Prawo oświatowe.

articleImage: Przynajmniej 30 dni na zaopiniowanie regulaminu oceniania iStock

W jakim trybie i w jakim czasie związki zawodowe powinny wydać opinię o regulaminie oceniania nauczycieli? Czy opinię powinny wydać wszystkie związki działające w szkole, czy tylko reprezentatywne?

Obowiązek wskazany w treści art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela dotyczy jedynie tych zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych, które zrzeszają co najmniej jednego członka w danej szkole, a jednocześnie spełniają pozostałe warunki określone w treści ww. przepisu.

Procedura opiniowania nie została wskazana w treści art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela w brzmieniu po 1 września 2018 r.). Zatem brak jest szczegółowych regulacji prawnych odnośnie procedury opiniowania. Na zasadzie analogii można posiłkować się dyspozycji zawartej w treści art. 19 ust. 2 u.z.z., stwierdzającej, że termin przedstawienia opinii określa dyrektor szkoły, jednak termin ten nie może być krótszy niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury >>

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE