Strona główna » Wiedza » Aktualności » Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013 - omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013 - omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

27.10.11
Powstanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania jest konieczne ze względu na kolejną fazę wdrażania w roku szkolnym 2012/2013 nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VI szkół podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt rozporządzenia jest kontynuacją zmian wprowadzonych w roku 2009, dotyczących ramowych planów nauczania.
articleImage: Ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013 - omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych fot. Thinkstock

Rok szkolny 2012/2013 to kolejna faza, sukcesywnie wprowadzanej do szkół nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) - dalej r.p.p. Od 1 września 2012 roku nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zacznie obowiązywać w klasach IV szkół podstawowych i klasach I szkół ponadgimnazjalnych.

Dotychczasowa podstawa programowa, obowiązuje w przedszkolach, klasach I-III szkół podstawowych i w klasach I-III gimnazjum. Było to możliwe dzięki przepisom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) - dalej r.r.p.n. Dotyczyło ono zmian w ramowych planach nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i gimnazjum.

Sukcesywne wprowadzanie nowej podstawy programowej do kolejnych klas II i IV etapu edukacyjnego wymaga przygotowania rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. W roku szkolnym 2012/2013 zostanie zreformowane nauczanie w klasach IV szkół podstawowych oraz w klasach I liceów, techników i zasadniczych szkołach zawodowych. W roku szkolnym 2013/2014 nowa podstawa programowa obowiązywać będzie w klasie V szkoły podstawowej i klasach II szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w rok 2014/2015 w klasach VI szkół podstawowych i III szkół ponadmnazjalnych. W tym roku sprawdzian klasy szóstej i egzamin maturalny będzie dostosowany do nowej podstawy programowej. W roku 2015/2016 nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasie IV technikum.

Aby to było możliwe powstał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, skierowany 16 maja 2011 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi oraz związkami zawodowymi. Podobnie jak w przypadku r.r.p.n. projekt określa dla klas IV-VI szkół podstawowych i klas szkól ponadgimnazjalnych minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym. Dyrektor szkoły będzie odpowiedzialny za to, by łączne sumy godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w ciągu trzech lat, (a w przypadku technikum w ciągu czterech lat) kształcenia były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte oraz przestrzegany był tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, określony w załącznikach do rozporządzenia. Liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej i zasadniczej szkole zawodowej została określona dla 32–tygodniowy rok szkolny, a w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych dla 30-tygodniowy rok szkolny. Przy założeniu, że w roku szkolnym jest około 35-36 tygodni nauki, pozostałą liczbę godzin szkoły będą mogły przeznaczyć na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbywanych w systemie klasowo-lekcyjnym lub zajęcia organizowane w innej formie. Zgodnie z r.p.p. ramowe plany nauczania musza uwzględniać na II etapie edukacyjnym, w klasach IV-VI szkoły podstawowej, oraz IV etapie edukacyjnym zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (oprócz zasadniczej szkoły zawodowej) przedmioty uzupełniające (uzależnione od wyboru przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym): historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce.

Uczniowie, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dodatkowo będą realizowali przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. W przypadku uczniów, którzy będą wybierali kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych przewidziany został dodatkowo przedmiot uzupełniający przyroda. W okresie wdrażania zmian programowych w szkołach obowiązywać będą dwa ramowe plany nauczania nowy i dotychczas obowiązujący. Zapisy projektu rozporządzenia stanowią, iż ramowe plany nauczania określają:
– minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, zajęć w profilu;
– tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym;
– minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
– tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
– wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 4, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Prawo Oświatowe/ABC, dotyczy projektu rozporządzenia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 204) i będzie obowiązywało od 1 września 2012 r.
Osobom poszukującym praktycznych informacji na temat stosowania nowych przepisów polecamy: 
Jak stworzyć dobrą ramówkę w technikum?
Licealne ramówki okiem praktyka
Ile godzin pozostanie do dyspozycji dyrektora szkoły po odliczeniu godzin na zwiększenie zajęć edukacyjnych?

Nowe ramówki nie zwiększą liczby "godzin karcianych"

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Jacek Iwancz 28-05-2012
  Po przeanalizowaniu ramówki w liceum dla dorosłych stwierdzam, że praktycznie nie można, aby być w zgodzie z prawem rozszerzyć jezyka polskiego.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • aagaj IP: 77.223.* 19-04-2012
  jaka reforma , dziadostwo

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Anna Mazur IP: 95.51.* 22-03-2012
  Uczestniczyłam w konferencji szkoleniowej na w/w temat, artykuł omówiony rzeczowo, konkretnie i dość jasno, pozostała realizacja???

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • asd IP: 78.133.* 19-03-2012

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE