Strona główna » Wiedza » Aktualności » RPO: szkoły muszą umieć reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami

RPO: szkoły muszą umieć reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami

04.12.17

Konieczne jest prowadzenie działań antydyskryminacyjnych, zwłaszcza zaś przeszkolenie nauczycieli, którzy powinni zwracać uwagę na wszelkie przejawy przemocy motywowanej uprzedzeniami - podkreśla Anna Mazurczak z Biura RPO.

articleImage: RPO: szkoły muszą umieć reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami rpo.gov.pl

Ponad dwie trzecie uczniów nieheteroseksualnych bało się przyznać do swojej orientacji. Prawie jedna trzecia padła ofiarą przemocy w szkole - wynika z raportu poświęconego sytuacji osób LGBTA. Prawie jedna trzecia uczniów (osób w wieku 13-19 lat) zaznała przemocy w szkole, aż 19 proc. dodało, że sprawcami byli ich koledzy.

Uczniowie LGBTA często ofiarami przemocy w szkole>>

- Konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz rzeczywistego wdrożenia edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami również na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu aktywności poszczególnych jednostek systemu oświaty - podkreśla Anna Mazurczak, Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze RPO.

Dodaje, że rzecznik wielokrotnie występował do MEN o doprecyzowanie tej kwestii oraz zwracał uwagę na problem nieefektywnego wdrażania przez szkoły edukacji antydyskryminacyjnej, a także braku adekwatnej reakcji na występujące w środowisku szkolnym zjawiska dyskryminacji i motywowanej uprzedzeniami przemocy, zwłaszcza rówieśniczej.

- Należy zwiększać kompetencje nauczycieli i nauczycielek w zakresie przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami, w tym homofobią (np. poprzez szkolenia). Ponadto, istotne jest rozpowszechnianie wśród kadry pedagogicznej wiedzy o specyfice szkolnej dyskryminacji, ze społecznym kontekstem oraz mechanizmami działania - podkreśla Anna Mazurczak. - Warto korzystać w placówkach oświatowych z eksperckiej wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które od lat specjalizują się w działaniach na rzecz równego traktowania w obszarze edukacji. - dodaje.

Homofobia powszechna wśród uczniów>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE