Strona główna » Wiedza » Aktualności » Spory ws. likwidacji szkół rozstrzygane na korzyść samorządów

Spory ws. likwidacji szkół rozstrzygane na korzyść samorządów

19.05.17

Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydają korzystne dla samorządów wyroki w sprawie likwidacji sieci szkół. Pokazują one, jak Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratoria nie reagują na argumenty oraz nie potrafią uzasadnić merytorycznie swoich negatywnych opinii w kwestii kształtowania sieci szkół przez samorządy.

articleImage: Spory ws. likwidacji szkół rozstrzygane na korzyść samorządów fot. Thinkstock

Wyroki dotyczą uchylenia postanowienia MEN w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola czy szkoły. Ma to związek z przywróconym w grudniu 2015 r. zapisem wprowadzającym obowiązek uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku zamiaru likwidacji szkoły prowadzonej przez JST. Po uzyskaniu jego negatywnej oceny JST przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Ministra, który może jednak utrzymać postanowienie kuratora. W takiej sytuacji samorządom pozostaje uzyskanie na drodze sądowej uchylenia tego postanowienia.

Warto przytoczyć w szczególności orzeczenie WSA w Warszawie (II SA/Wa 1229/16) z lutego 2017 r. w sprawie skargi gminy na postanowienie MEN w sprawie likwidacji filii szkoły. Podkreślono, że kurator oświaty nie jest organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, którymi są Prezes Rady Ministrów, wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe, a także to, że opinia jego w kwestii likwidacji szkoły nie może mieć charakteru arbitralnego. Przykłady innych podobnych orzeczeń to wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 1527/16 czy wyrok II SA/Wa 1188/16.
Do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wciąż natomiast napływają kolejne skargi gmin na wskazania kuratorium co do sieci szkół.(PAP)

19.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE