Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Świadczenie urlopowe nie tylko dla pracujących nauczycieli

Świadczenie urlopowe nie tylko dla pracujących nauczycieli

22.06.18

Nauczycielom przebywającym na urlopie wychowawczym i urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje świadczenie urlopowe. Tego uprawnienia nie pozbawia też wypłata ekwiwalentu urlopowego. Przepisy wyjaśnia Agnieszka Kosiarz w serwisie Lex/Prawo Oświatowe.

articleImage: Świadczenie urlopowe nie tylko dla pracujących nauczycieli iStock

Świadczenie urlopowe to obligatoryjne świadczenie finansowe wypłacane raz w roku w terminie do 31 sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole, także nauczycielom emerytom

Ustala się je w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w szkole. Przy ustalaniu wysokości świadczenia należy zatem uwzględnić okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Usprawiedliwione nieobecności w pracy nauczyciela nie wpływają na prawo do świadczenia urlopowego ani na jego wysokość. Dotyczy to zatem nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym i na urlopie wychowawczym.

KN nie reguluje natomiast sposobu obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela, który został zatrudniony lub rozwiązał stosunek pracy w trakcie miesiąca. Nie ma jednak podstaw, by zaokrąglić w górę niepełny miesiąc zatrudnienia, ani tym bardziej by pominąć okresy zatrudnienia obejmujące część miesiąca.

Nauczyciel, któremu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wypłacono ekwiwalent za urlop ma prawo do świadczenia na zasadach określonych wyżej. Fakt wypłacenia ekwiwalentu za urlop nie pozbawia nauczyciela prawa do świadczenia urlopowego, które gwarantuje mu Karta Nauczyciela. 

 Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury >>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE