Strona główna » Wiedza » Aktualności » Szkolnictwo branżowe zastępuje zawodówki

Szkolnictwo branżowe zastępuje zawodówki

03.08.17

Reforma edukacji w miejsce zawodówek wprowadza dwustopniowe szkoły branżowe. Zasady ich funkcjonowania przybliża publikacja: "Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym".

articleImage: Szkolnictwo branżowe zastępuje zawodówki fot. Thinkstock

Wprowadzenie szkoły branżowej I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej planowane jest od dnia 1.09.2017 r. Natomiast wprowadzenie szkoły branżowej II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/21.
Klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będą funkcjonować do czasu ich likwidacji. W latach szkolnych 2017/18–2019/20 w branżowej szkole I stopnia prowadzone będą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Do tych klas będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych, uczniowie tych klas otrzymają świadectwa ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.

Szczegóły reformy przybliża publikacja z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:
"Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym".  Omawia ona m.in.:
- klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego,
- podstawę programową kształcenia w zawodach,
- ramowe plany nauczania,
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz formułę egzaminu maturalnego dla absolwentów technikum.

W książce można znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:
- W jaki sposób zlikwidować zasadniczą szkołę zawodową w zespole, jeśli organ prowadzący nie planuje przekształcenia jej z dniem 1 września 2017 r. w szkołę branżową?
- Czy dyrektor musi występować o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, jeśli od 1 września 2017 r. szkoła branżowa I stopnia będzie kształcić w dotychczasowych zawodach?
- Czy w branżowej szkole I stopnia po reformie oświaty nie będzie już godzin przeznaczonych na naukę języka obcego zawodowego?

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE