Strona główna » Wiedza » Aktualności » Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miał zajęcia z grupą

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miał zajęcia z grupą

06.09.17

Dyrektor będzie miał obowiązek zorganizować zajęcia z grupą uczniowi objętemu zindywidualizowaną ścieżką nauczania. Ma to zapewnić dzieciom kontakt z rówieśnikami.

articleImage: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miał zajęcia z grupą fot. Thinkstock

Nowa forma pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Nowe zasady wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
"Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym stan zdrowia nie uniemożliwia ani znacznie nie utrudnia uczęszczania do szkoły, ale nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, mogą skorzystać z nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowanej ścieżki kształcenia" - podkreśla resort edukacji na swojej stronie internetowej.
Zindywidualizowaną ścieżką pomocy obejmuje się uczniów, którzy uzyskają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument będzie obligował dyrektora szkoły do zorganizowania uczniowi wskazanej formy pomocy.
Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym (edukacja tych uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych).

Indywidualne nauczanie bez zajęć w szkole
Zupełnie inaczej uregulowano kwestię indywidualnego nauczania - uchylono przepis wprowadzający możliwość realizacji części zajęć na terenie szkoły lub przedszkola, w sytuacjach gdy orzeczenie dopuszcza taką alternatywę.
Dodano natomiast regulacje pozwalające na wniosek opiekunów ucznia zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie uczeń będzie uczęszczał do szkoły na normalnych zasadach.

Zawieszenie indywidualnego nauczania zamiast realizacji zajęć w szkole>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE