Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Udzielanie nauczycielom świadczeń urlopowych oraz finansowanie "wczasów pod gruszą" z ZFŚS

Udzielanie nauczycielom świadczeń urlopowych oraz finansowanie "wczasów pod gruszą" z ZFŚS

18.06.12

Czas urlopów to czas, w którym pracodawca wypłaca nauczycielom świadczenia przewidziane z tego tytułu, czyli obligatoryjne dla każdego nauczyciela świadczenie urlopowe oraz tak zwane "wczasy pod gruszą” zależne od wysokości dochodu i przewidziane w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

articleImage: Udzielanie nauczycielom świadczeń urlopowych oraz finansowanie fot. Thinkstock

Świadczenie urlopowe
Świadczenie urlopowe (zwane niekiedy czternastą pensją) wypłacane jest nauczycielom z odpisu na ZFŚS i w roku 2012 wynosi 1093,93 zł.
Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Świadczenie urlopowe wypłaca się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, który rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
Nauczyciel, który pracował w szkole na podstawie umowy o pracę, zawartej na jeden rok szkolny w wymiarze połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości połowy odpisu podstawowego. Praca w godzinach ponadwymiarowych oraz w ramach tak zwanego podwyższonego pensum nie upoważnia nauczyciela do otrzymania wyższego świadczenia urlopowego.

Podmioty uprawnione do świadczenia urlopowego
Świadczenie urlopowe nalicza się i wypłaca dla:
1) nauczyciela emeryta (rencisty), jeżeli jest zatrudniony w szkole, czyli czynnie świadczy pracę,
2) nauczyciela zatrudnionego również w innych szkołach (otrzyma on świadczenie we wszystkich szkołach – odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole),
3) nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego),
4) nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę),
5) nauczyciela, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa – np.:
a) po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego,
b) w razie prawomocnego skazania,
c) w razie pozbawienia praw publicznych,
6. nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim i urlopie dla poratowania zdrowia.

Przykład 1
Prawo do świadczenia urlopowego dla nauczyciela któremu wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Zgodnie z art. 66 ust. 2 KN w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego-nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych.
Prawo do ekwiwalentu powstaje, jeżeli nauczyciel nie wykorzystał 8 tygodni urlopu, a jeśli nauczyciel jest zatrudniony w placówce, w której nie są przewidziane ferie szkolne- 35 dni roboczych urlopu, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego. Nauczyciel, który przed wystąpieniem ww. przyczyn zdążył wykorzystać odpowiednio 8 tygodni, lub 35 dni roboczych urlopu, nie otrzyma ekwiwalentu.
Jeśli więc nauczyciel był zatrudniony na 5 miesięcy w wymiarze pełnego etatu, należeć mu się będzie połowa świadczenia urlopowego. Nie ma tu znaczenia czy został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy nie, gdyż świadczenie urlopowe jest związane z wymiarem czasu pracy i okresem zatrudnienia w danym roku szkolnym, a nie z wykorzystaniem urlopu.

Świadczenie urlopowe - jak je wyliczyć?>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Marta Handzlik 18.06.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Elżbieta Suszka IP: 31.179.* 23-06-2017
  Dzień dobry

  Chciałam się dowiedzieć czy jeśli nauczyciel miał umowę o pracę do dnia 23.06.2017 i został wypłacony mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą też powinny być mu wypłacone? Jeśli tak to do kiedy te świadczenia powinny być wypłacone?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Bożena Krupa IP: 62.69.* 12-01-2015
  Czy nauczyciel emeryt będący obecnie na rencie rodzinnej powinien otrzymywać świadczenia socjalne z FŚS, ?- w szkole przepracowałam 33 lata a na emeryturę przeszlam w 2005 roku. Od 3-lat po śmierci męża przeszłam na rente rodzinną i przestałam otrzymywać świadczenia z ZFŚS, Z poważaniem Bożena Krupa

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • xxxx IP: 79.189.* 20-04-2012
  autor w/w artykułu nie przeczytał wszystkich przepisów odnośnie świadczenia urlopowego.Na urlopiewychowawczym się świadczenie należy.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • -Ggg IP: 94.254.* 28-08-2017
   Witam jestem nauczycielką w przedszkolu, czy otrzymam wczasy pod gruszą jeśli przebywam na urlopie macierzyńskim i w tym roku nie wykorzystam ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Proszę o odpowiedź

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE