Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela spełniającego warunki do przejścia na emeryturę

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela spełniającego warunki do przejścia na emeryturę

03.01.08
articleImage: Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela spełniającego warunki do przejścia na emeryturę fot. Thinkstock
Czy nauczycielka, która spełnia warunki do uzyskania emerytury na podstawie znowelizowanego art. 88 KN, może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
Należy zaznaczyć, że nauczycielka deklaruje pracę przez koleje 8 lat, tj. do osiągnięcia 60 roku życia.
W świetle interpretacji art. 73 Karty Nauczyciela, nauczycielowi, który posiada uprawnienia emerytalne nie udziela się urlopu dla poratowania zdrowia na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia do wcześniejszej emerytury.
Przepis art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) określający zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w ust. 2 tworzy relację pomiędzy prawem do skorzystania z tego urlopu a prawem do emerytury. Przepis ten stanowi, że jeżeli nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, to urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. W treści tego przepisu jest mowa o uprawnieniach emerytalnych, co rozumiane jest jako prawo do emerytury nabywanej na zasadach ogólnych oraz emerytury wcześniejszej. Pogląd taki jest prezentowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zgodnie bowiem z wyrokiem z dnia 4 grudnia 2003 r., sygn. akt I PK 72/03, ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie jest związane z rodzajem emerytury, z jakiej może skorzystać nauczyciel, a w szczególności nie zależy od tego, czy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, czy też nabył uprawnienia emerytalne na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego. Spełnienie przez nauczyciela warunków do przejścia na wcześniejszą emeryturę oznacza, że nauczyciel, pomimo iż nadal pracuje, nie może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia analogicznie jak nauczyciel, który uzyskał uprawnienia emerytalne na podstawie ogólnych przepisów emerytalno-rentowych dotyczących ogółu pracowników. Okoliczność więc, że nauczycielka, o której mowa w zapytaniu, deklaruje chęć wykonywania pracy przez kolejne 8 lat, nie ma znaczenia prawnego w świetle przepisu art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela.
Iwona Kobus 03.01.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Aplikant IP: *.*.* 11-05-2007
    Po aplikacji w obecnym kształcie nie widzę żadnej różnicy pomiędzy prawnikiem z licencją a prawnikiem po aplikacji. Teoretyczne wykłady naprawdę w żaden sposób do wykonywania zawodu nie przygotują.
    Może lepiej pomyśleć o reformie sposobu kształcenia prawników ?


    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE