Strona główna » Wiedza » Aktualności » Urlop dla poratowania zdrowia za zgodą lekarza medycyny pracy

Urlop dla poratowania zdrowia za zgodą lekarza medycyny pracy

03.10.17

Nauczyciel, który będzie chciał skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, będzie musiał uzyskać orzeczenie lekarza medycyny pracy. Na badanie skieruje dyrektor.

articleImage: Urlop dla poratowania zdrowia za zgodą lekarza medycyny pracy fot. Thinkstock

Z urlopu korzysta zbyt wielu pedagogów?
"Przepisy art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela pozwalają na korzystanie z tego urlopu bardzo licznej grupie nauczycieli, w wysokim wymiarze i niekoniecznie w celu przeprowadzenia leczenia schorzenia mającego związek z wykonywaną pracą. (...) Obowiązujący tak szeroki zakres tego uprawnienia nie wydaje się uzasadniony. Nauczyciele, tak jak pracownicy innych grup zawodowych, w razie choroby mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, tj. wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku chorobowego. Obecny sposób ukształtowania urlopu dla poratowania zdrowia ma ponadto pewne negatywne aspekty dla organizacji pracy szkoły, w szczególności może zaburzać ciągłość procesu dydaktycznego w związku z fluktuacją kadr, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na jakość pracy z uczniem." - podkreśla resort edukacji w uzasadnieniu do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Praca bez dłuższych przerw
Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, nad którą pracuje obecnie Sejm. Po nowelizacji z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Obecnie obowiązujący przepis jest mniej precyzyjny - nie dookreśla, że nauczyciel musi pracować nieprzerwanie. Nie zawiera też wymogu pracy w wymiarze nie niższym niż połowa pensum. Jak czytamy w uzasadnieniu - o nieprzerwanym okresie można będzie mówić, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Konieczne orzeczenie lekarza medycyny pracy
Bardziej restrykcyjne będą też wymogi dotyczące orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu. Zdecyduje o tym lekarz medycyny pracy - MEN przygotował projekt rozporządzenia regulującego tę materię.  Skierowanie na badanie wyda dyrektor szkoły, a nauczyciel będzie miał od tego momentu trzydzieści dni na zgłoszenie się do lekarza. Orzeczenie wydawane będzie w trzech egzemplarzach: dla nauczyciela, dyrektora i dołączane do dokumentacji medycznej. Rozporządzenie daje lekarzowi możliwość skierowania pedagoga na dodatkowe badania pomocnicze lub konsultacje specjalistyczne.

Prawo oświatowe
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE