Ustawa o rekrutacji do przedszkoli trafi do Prezydenta

Ustawa o rekrutacji do przedszkoli trafi do Prezydenta

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 59 senatorów, 26 było przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r. Nowe regulacje uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, mają na względzie potrzeby rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Ustawa wprowadza zasadę, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z terenu gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba miejsc, przeprowadzona zostanie rekrutacja. Najpierw będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych z minimum trójką dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Wszystkie te kryteria będą miały jednakową wartość. Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami (maks. 6) określanymi przez gminę. Wśród nich musi być pierwszeństwo dla dzieci pracujących zawodowo rodziców lub rodzica, możliwe jest również wprowadzenie kryterium dochodowego.

Jeśli po przyjęciu dzieci z obszaru gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć maluchy spoza gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu. Przy rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą obowiązywać dotychczasowe rozwiązania.

W przypadku publicznych szkół ponadgimnazjalnych jedyna zmiana polega na tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązkowo będą brane pod uwagę oceny nie tylko z języka polskiego, ale też matematyki. Dodatkowo uwzględniane będą wyniki z dwóch wybranych przedmiotów. Ponadto nowelizacja przewiduje, że w publicznych przedszkolach do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania (zajęć dodatkowych) za zgodą kuratora oświaty będą mogły być zatrudniane osoby z przygotowaniem specjalistycznym, ale bez uprawnień pedagogicznych. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 12 grudnia 2013 r.