Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jakiej wysokości dodatek uzupełniający należy wliczyć do średniej feryjnej?

W jakiej wysokości dodatek uzupełniający należy wliczyć do średniej feryjnej?

30.01.12

Pytanie
Nauczyciel w placówce feryjnej został zatrudniony od 1 września 2011 r. W grudniu 2011 r. otrzymał dodatek uzupełniający.
W jakiej wysokości należy wliczyć ten dodatek do tzw. średniej feryjnej (1/12 czy 1/4 dodatku)?
Jakie reguły zastosować również w przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony przez cały uprzedni rok uzyskał od września awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i otrzymał w grudniu dodatek uzupełniający przysługujący tylko nauczycielowi mianowanemu?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
W odniesieniu do nauczyciela zatrudnionego przez okres krótszy niż okres roku kalendarzowego dodatek uzupełniający uwzględniamy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w wysokości odpowiadającej 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconej nauczycielowi za rok poprzedni. W takiej samej wysokości tj. 1/12 dodatek uzupełniający uwzględniamy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela, który w trakcie roku kalendarzowego uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego i ma prawo do dodatku uzupełniającego jedynie z tytułu zatrudnienia w okresie po uzyskaniu awansu.
Uzasadnienie
Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) - dalej r.w.e.u. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 r.w.e.u. przedmiotowego aktu przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Uwzględniany jest on w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconej nauczycielowi za poprzedni rok kalendarzowy (§ 2 ust. 3 r.w.e.u.). Proporcja ta nie ulega zmianie pomimo tego, iż okres zatrudnienia nauczyciela w szkole w danym roku kalendarzowym, czy też okres legitymowania się przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego uprawniającym do dodatku uzupełniającego w danym roku kalendarzowym - jest krótszy od pełnego roku kalendarzowego.
Łukasz Pater

30.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE