Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?

30.12.10
articleImage: W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy? fot. Thinkstock
Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?
Pismo od organu prowadzącego zostało wysłane 19 listopada 2010 r., a poczta dostarczyła to pismo w dniu 26 listopada 2010 r.
Przepisy prawa oświatowego nie określają terminu, w którym rada pedagogiczna zobligowana jest do wydania opinii o pracy dyrektora szkoły. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej jest obligatoryjne. Organ prowadzący nie może zakończyć procedury oceny bez uzyskania opinii rady pedagogicznej.
Oceny pracy dyrektora szkoły, na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli nie została ona powołana - rady pedagogicznej. Opinia powinny zostać wyrażona na piśmie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 6a ust. 2 KN. Przepis ten stosuje się odpowiednio w odniesieniu do oceny dyrektora szkoły. Do tego okresu nie wlicza się usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora, trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z organizacji roku szkolnego - jak stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.).
Pismo, które skierował organ prowadzący powinno zostać przedłożone na zebraniu rady pedagogicznej, która powinna ustalić sposób opracowana opinii. W praktyce oznacza to, iż projekt opinii sporządza zespół nauczycieli wyznaczonych przez radę. Następnie, w trakcie posiedzenia plenarnego rady, nanosi się poprawki, zaakceptowane przez członków rady zgodą większości członków rady i uchwala się uzgodniony tekst opinii zwykłą większością głosów. Opinia rady nie ma charakteru wiążącego (A. Dubrownik, glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1993 r., I PZP 15/93, OSP 1994, z. 6, poz. 120, s. 307), natomiast jej uzyskanie jest obowiązkiem określonym ustawą. Oznacza to, iż organ prowadzący zobligowany jest do uzyskania opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora, natomiast nie jest związany uzyskaną decyzją podczas dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły.

Bożena Barszczewska
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Warszawa zadba o atrakcje na Dzień Dziecka

  Obrazek do artykułu: Warszawa zadba o atrakcje na Dzień Dziecka

  Warsztaty dubbingowe, premiery spektakli teatralnych, podwórkowe zabawy, koncerty i piknik rodzinny - to część atrakcji zaplanowana przez warszawskie instytucje kultury z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenia będą się odbywały od 28 maja do 12 czerwca... Więcej

 • USA: spór o szkolne toalety

  Obrazek do artykułu: USA: spór o szkolne toalety

  Teksas i dziesięć innych amerykańskich stanów wystąpiło w środę na drogę prawną przeciwko rządowi prezydenta USA Baracka Obamy za wydany nakaz zapewnienia transseksualnym uczniom swobody wyboru toalety, która najlepiej odpowiada ich tożsamości... Więcej

 • Stowarzyszenie może sfinansować wyjazd dla nauczycieli

  Obrazek do artykułu: Stowarzyszenie może sfinansować wyjazd dla nauczycieli

  Jeśli statut stowarzyszenia przewiduje możliwość realizowania celów statutowych m.in. poprzez organizowanie wyjazdów, wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu. Więcej

 • Szkoły zorganizują lekcje o NATO

  Obrazek do artykułu: Szkoły zorganizują lekcje o NATO

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce, by gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne przeprowadziły zajęcia o NATO - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • MEN radzi, jak zorganizować kolonie

  Obrazek do artykułu: MEN radzi, jak zorganizować kolonie

  Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. MEN wydał poradnik dla organizatorów wypoczynku, tłumacząc nowe regulacje. Więcej

 • ~~ IP: *.*.* 18-02-2010
 • Cieply IP: *.*.* 18-02-2010
  Wszystko dobrze..... jednak nikt nigdzie nie wyjaśnił gdzie, na jakich stokach-trasach-miejscach obowiązują te przepisy. CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ PONOSI SIĘ WSZĘDZIE...???

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE