Wniosek o dostęp do SIO składany będzie elektronicznie

Wniosek o dostęp do SIO składany będzie elektronicznie

Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające procedurę weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej. W celu jego uzyskania, niezbędne będzie złożenie wniosku przy pomocy oprogramowania udostępnionego przez ministerstwo. Nowe przepisy wejdą w życie razem z ustawą o SIO - 30 kwietnia 2012 r.

W rozporządzeniu szczegółowo określono zakres informacji umieszczanych we wniosku o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, uzależniając je od rodzaju jednostki, której wniosek dotyczy.

Weryfikacja danych pod kątem poprawności formalnej odbywać się będzie automatycznie. Organ upoważniający (właściwy minister, wojewoda lub organ samorządu terytorialnego) potwierdzi wpływ wniosku poprzez wysłanie informacji o jego wpływie. Rozporządzenie zobowiązuje organ do rozpatrzenia wniosku w terminie pięciu dni roboczych od momentu przyjęcia wiadomości o wpływie wiadomości przez serwer. Przed udzieleniem upoważnienia organ upoważniający sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, porównując je - w zależności od rodzaju jednostki, której dotyczy - z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych lub z danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej. O wyniku weryfikacji organ powiadamia wnioskodawcę przesyłając mu informację w formie elektronicznej.

Według nowych przepisów osoba, której wniosek rozpatrzono pozytywnie, po zgłoszeniu się (w terminie 5 dni roboczych) do siedziby organu udzielającego upoważnienie i po potwierdzeniu tożsamości otrzyma niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO. Odmowa udzielenia upoważnienia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 27 kwietnia 2012 r.

27.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Wniosek o dostęp do SIO składany będzie elektronicznie

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Oświatowego

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - Oświata

Polecamy: