Wymiar pracy prowadzących zajęcia rewalidacyjne na różnych zasadach

31.07.12

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne zależy od tego, czy są oni nauczycielami zajęć edukacyjnych - tłumaczy MEN.

articleImage: Wymiar pracy prowadzących zajęcia rewalidacyjne na różnych zasadach fot. Thinkstock

Czy na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 powołanej ustawy organ prowadzący może także ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciela zajęć rewalidacyjno - wychowawczych? - zapytała jedna z czytelniczek Serwisu Samorządowego PAP. 
Według interpretacji przepisów dokonanych przez ekspertów resortu edukacji: "tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa lub logopedy, zarówno w szkole ogólnodostępnej jak i specjalnej, którzy w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą m.in. zajęcia specjalistyczne, określa organ prowadzący szkołę. Natomiast nauczycieli zajęć edukacyjnych prowadzących zajęcia rewalidacyjne lub rewalidacyjno - wychowawcze obowiązuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela." Więcej>>

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Wymiar pracy prowadzących zajęcia rewalidacyjne na różnych zasadach

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - Oświata