Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą prezentowane w nowej formie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą prezentowane w nowej formie

22.02.12

 W tym roku szkolnym po raz pierwszy egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie na nowych zasadach. Mimo że nadal składał się będzie z trzech części, każda z nich będzie miała inną strukturę. Zmieni się też sposób prezentacji wyników ucznia, wyrażanie ich w skali centylowej pokaże,  jak poziom jego wiedzy plasuje się na tle pozostałych zdających. 

articleImage: Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą prezentowane w nowej formie fot. Thinkstock
Zmiany wprowadziło rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Według nowych regulacji:
 
– Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 będą wyrażane w skali procentowej i skali centylowej.
 
– Wynik procentowy będzie oznaczał odsetek uzyskanych przez ucznia (słuchacza) punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej) za zadania z danego zakresu. W przypadku, gdy uczeń (słuchacz) otrzyma 18 punktów na 30 możliwych do zdobycia, to jego wynik procentowy będzie wynosił 60. Natomiast wynik centylowy będzie oznaczał odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. W przypadku ucznia (słuchacza), którego wynik centylowy będzie wynosił 70, będzie oznaczało, że 70% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania z tego zakresu wynik taki sam jak on lub niższy, a 30% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
 
– Wyniki egzaminu będą wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (tylko w przypadku gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym).
 
– Wyniki egzaminu w skali procentowej ustali właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Natomiast wyniki w skali centylowej ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 
– Wprowadzenie wyników egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej i skali centylowej spowoduje, że w roku szkolnym 2011/2012 zmieni się wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu.
 
– W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy w zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zostaną podane wyniki z części trzeciej tego egzaminu (z zakresu języka obcego nowożytnego).
 
 W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy podczas rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 będą brane pod uwagę wyniki z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego po raz pierwszy będą brane pod uwagę podczas rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

 

Jest to fragment komentarza kompleksowo omawiającego nową formułę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wprowadzoną w roku 2011/2012. Całość dostępna jest w Serwisie Prawo Oświatowe.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Lepsza edukacja prawna to mniej przestępstw

  Obrazek do artykułu: Lepsza edukacja prawna to mniej przestępstw

  Młodzież, która zna prawo, popełnia mniej przestępstw - podkreślały Marta Kożuchowska-Worywoda i Elżbieta Piotrowska-Albin, opisując działalność Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA, której celem jest zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. Więcej

 • Zarządzanie oparte na dialogu przyszłością szkół

  Obrazek do artykułu: Zarządzanie oparte na dialogu przyszłością szkół

  W takim modelu liczą się indywidualne predyspozycje i atuty każdego z pracowników - tłumaczył ideę zarządzania przyszłości Jarosław Kordziński podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Prof. Jeżowski: szkolne statuty trzeba napisać od nowa

  Obrazek do artykułu: Prof. Jeżowski: szkolne statuty trzeba napisać od nowa

  Do końca listopada szkolne statuty trzeba dostosować do nowych przepisów oświatowych. Wiele lepiej napisać na nowo - mówił prof. Antoni Jeżowski podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Obrazek do artykułu: Przygotowanemu dyrektorowi niestraszne RODO

  Procedury nie są po to, by zaprezentować je kontrolerowi. Od nich zależy nasze bezpieczeństwo prawne i już dzisiaj warto pomyśleć o przeszkoleniu pracowników - mowiła dr Marlena Sakowska-Baryła podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój. Więcej

 • Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Obrazek do artykułu: Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!

  Jolanta Kosczielny, dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, i Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, otrzymali tytuł Super Dyrektora w IV edycji konkursu organizowanego... Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE