Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą prezentowane w nowej formie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą prezentowane w nowej formie

22.02.12

 W tym roku szkolnym po raz pierwszy egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie na nowych zasadach. Mimo że nadal składał się będzie z trzech części, każda z nich będzie miała inną strukturę. Zmieni się też sposób prezentacji wyników ucznia, wyrażanie ich w skali centylowej pokaże,  jak poziom jego wiedzy plasuje się na tle pozostałych zdających. 

articleImage: Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą prezentowane w nowej formie fot. Thinkstock
Zmiany wprowadziło rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Według nowych regulacji:
 
– Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 będą wyrażane w skali procentowej i skali centylowej.
 
– Wynik procentowy będzie oznaczał odsetek uzyskanych przez ucznia (słuchacza) punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej) za zadania z danego zakresu. W przypadku, gdy uczeń (słuchacz) otrzyma 18 punktów na 30 możliwych do zdobycia, to jego wynik procentowy będzie wynosił 60. Natomiast wynik centylowy będzie oznaczał odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. W przypadku ucznia (słuchacza), którego wynik centylowy będzie wynosił 70, będzie oznaczało, że 70% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania z tego zakresu wynik taki sam jak on lub niższy, a 30% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
 
– Wyniki egzaminu będą wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (tylko w przypadku gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym).
 
– Wyniki egzaminu w skali procentowej ustali właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Natomiast wyniki w skali centylowej ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 
– Wprowadzenie wyników egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej i skali centylowej spowoduje, że w roku szkolnym 2011/2012 zmieni się wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu.
 
– W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy w zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zostaną podane wyniki z części trzeciej tego egzaminu (z zakresu języka obcego nowożytnego).
 
 W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy podczas rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 będą brane pod uwagę wyniki z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego po raz pierwszy będą brane pod uwagę podczas rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

 

Jest to fragment komentarza kompleksowo omawiającego nową formułę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wprowadzoną w roku 2011/2012. Całość dostępna jest w Serwisie Prawo Oświatowe.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE