Strona główna » Wiedza » Aktualności » Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

23.06.11

Nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora szkoły ma służyć doskonaleniu pracy szkoły poprzez poprawę pracy szkoły, podnoszenie jakości działalności edukacyjnej szkoły oraz wspomaganie rozwoju nauczycieli. 

articleImage: Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły fot. Thinkstock

Dyrektor szkoły sprawuje nadzór w sposób planowy, pozwalający pozyskiwać informacje o funkcjonowaniu szkoły z różnych źródeł. Dyrektor jest zobowiązany stworzyć dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny prowadzony w danym roku szkolnym. Sprawozdanie musi zawierać usystematyzowane informacje z zakresu zrealizowanych trzech form nadzoru, czyli przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania nauczycieli. Dokument, podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w danym roku szkolnym, powinien odnosić się do planu nadzoru, jego oceny realizacji, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Prezentowanie wyników i wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinno być czytelne, przejrzyste i umożliwiające porównywanie i ocenę realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Powinno zawierać uzasadnienie ocen oraz opis stanu kontrolowanych zagadnień.
Problematyka sprawowania nadzoru pedagogicznego jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) - dalej r.n.p. Formy sprawowanego nadzoru dyrektora szkoły lub placówki określa § 6 r.n.p. i są nimi ewaluacja, kontrola i wspomaganie.
Istotnym fragmentem planowania nadzoru pedagogicznego jest określenie celu i przedmiotu ewaluacji wewnętrznej, tematyki i terminów kontroli oraz tematyki szkoleń i narad. Celami nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora jest poprawa pracy szkoły lub placówki, podnoszenie jakości działalności edukacyjnej szkoły lub placówki oraz wspomaganie rozwoju nauczycieli. Zgodnie z zapisem § 21 r.n.p. dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
• organizuje ewaluację wewnętrzną, czyli praktyczne badanie oceniające i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań sprecyzowanych w r.n.p. lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne,
• kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
• wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE