Wzory sprawozdań z wykonania programu „Radosna szkoła"

 
Na stronie internetowej www.radosnaszkola.men.gov.pl zamieszczone zostały wzory sprawozdań z wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła". Jest to wzór sprawozdania dyrektora szkoły, wzór sprawozdania organu prowadzącego i wzór sprawozdania wojewody.
Wzór sprawozdania dyrektora szkoły i organu prowadzącego jest propozycją MEN do wykorzystania, natomiast wzór sprawozdania wojewody do MEN jest formularzem obowiązującym.
 
Źródło: MEN 7.01.2010 r.