Strona główna » Wiedza » Aktualności » Za szkolenie w dzień wolny nauczycielowi trzeba zapłacić

Za szkolenie w dzień wolny nauczycielowi trzeba zapłacić

18.04.17

Nauczycielowi, który wziął udział a w szkoleniu odbywającym się w dniu wolnym, przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - przypomina Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Za szkolenie w dzień wolny nauczycielowi trzeba zapłacić fot. Thinkstock

Czy nauczyciel szkoły publicznej prowadzonej przez gminę ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za udział w szkoleniu, które odbyło się w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę i niedzielę na które skierował go dyrektor szkoły?
Nauczycielowi nie udzielono innego dnia wolnego w tygodniu, ani nie naliczono dodatkowego wynagrodzenia.
Jeżeli takiemu nauczycielowi nie udziela się innego dnia wolnego w tygodniu, to jakie wynagrodzenie mu przysługuje?
Nauczyciel w tym czasie nie sprawował żadnych czynności opiekuńczo wychowawczych ani dydaktycznych.


Odpowiedź
Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 42c ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN nauczyciela obowiązuje 40- godzinny i pięciodniowy tydzień pracy, w ramach którego ma obowiązek realizować czynności związane z doskonaleniem zawodowym bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. W ramach tak określonego czasu pracy (i otrzymywanego wynagrodzenia) nie mieści się doskonalenie zawodowe realizowane na polecenie dyrektora w dniu wolnym od pracy. Jeśli chodzi o przepisy płacowe KN, ponieważ w tym dniu nauczyciel nie realizował zadań dydaktyczno–opiekuńczo - wychowawczych, nie przysługuje jemu czas wolny ani dodatkowe wynagrodzenie na podstawie art. 42c ust. 3 i 4 KN. Nie oznacza to natomiast, że nauczyciel nie ma żadnych uprawnień w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na polecenie dyrektora w dniu wolnym. Na podstawie odesłania z art. 91c ust. 1 KN zastosowanie mają przepisy o pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli nauczycielowi nie udzielono czasu wolnego, jest uprawniony za czas szkolenia do wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, który wynosi 50% wynagrodzenia za pracę w sobotę oraz 100% wynagrodzenia za pracę w niedzielę - art. 1511 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.
 

 

Joanna Lesińska 18.04.17
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Bożena IP: 91.146.* 19-04-2017
    Sytuacje, kiedy dyrektor kieruje nauczyciela na szkolenie są wyjątkowe. To najczęściej szkolenia obowiązkowe - np. z zakresu bhp. Warto zaznaczyć, że doskonalenie zawodowe nauczyciela należy do jego obowiązków. To nauczyciel decyduje, jak i kiedy będzie się doskonalił (oprócz udziału w formach doskonalenia w ramach tzw. wspomagania prowadzonego (organizowanego) przez dyrektora placówki, a te zazwyczaj odbywają się w godzinach popołudniowych w ramach 40 godzinnego wymiaru pracy nauczyciela).

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE