Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zadania dyrektora szkoły w przypadku wykorzystania zasiłku chorobowego nauczyciela bez ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Zadania dyrektora szkoły w przypadku wykorzystania zasiłku chorobowego nauczyciela bez ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

05.03.09
articleImage: Zadania dyrektora szkoły w przypadku wykorzystania zasiłku chorobowego nauczyciela bez ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego fot. Thinkstock
Nauczyciel w 170 dniu choroby przyniósł wypełniony druk N-9 od lekarza i poprosił o przygotowanie dokumentów do świadczenia rehabilitacyjnego (nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia).
Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor szkoły po 180 dniach choroby gdy zostanie wykorzystany zasiłek chorobowy a pracownik nie będzie miał ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego?

Zgodnie z postanowieniami przepisów Karty Nauczyciela, w przypadku czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu. Oznacza to, że po upływie wskazanego okresu nieobecności spowodowanej chorobą, stosunek pracy z nauczycielem obligatoryjnie powinien zostać rozwiązany. Wynika to z brzmienia art. 23 Karty Nauczyciela, który wymienia przypadki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. Wskazać przy tym należy, że do okresu 182 dni wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia.
Rozwiązanie stosunku pracy w omawianym przypadku nastąpić powinno z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Jedynie - jak stanowią przepisy Karty Nauczyciela - w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.
Warto podkreślić, że przedłużenie okresu nieobecności w pracy nie jest obligatoryjne. Przywoływany przepis stanowi, że "okres nieobecności w pracy może być przedłużony".

W świetle powyższych uregulowań, jeśli do końca miesiąca, w którym upływa 182 - dniowy okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy, nauczyciel nie będzie miał ustalonego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i nie powróci do pracy - stosunek pracy z nauczycielem powinien zostać rozwiązany.
Wskazać należy, że przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przepisy Karty Nauczyciela przewidują w tym zakresie nieco inne rozwiązanie. Otóż, jak stanowi art. 27 ust. 2 KN: "Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia."

Wskazać jednak należy, że przepis ten inaczej reguluje omawiane kwestie niż przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w myśl których zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
Magdalena Sender 05.03.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nauczyciele później dostaną pensje?

  Obrazek do artykułu: Nauczyciele później dostaną pensje?

  Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję "z dołu" - przypomina Stanisław Szelewa w "Dyrektorze Szkoły". Więcej

 • Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Obrazek do artykułu: Ponad pół tysiąca skazanych ukończyło kursy zawodowe

  Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim, ukończyło kursy zawodowe - wynika z informacji śląskiej Służby Więziennej. Do końca 2020 r. szkolenia obejmą dalsze prawie 5 tys. osób. Więcej

 • Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Obrazek do artykułu: Zalewska zapowiada kroki prawne przeciwko Szumilas

  Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych przeciwko b. minister oświaty, posłance PO Krystynie Szumilas, która zapytała ją, "dlaczego nie ma odwagi powiedzieć, że nie brała udziału w przekrętach PCK na Dolnym Śląsku". Więcej

 • Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Obrazek do artykułu: Gminy skutecznie odwołują się od opinii kuratorów

  Kuratorzy oświaty zbyt mocno ingerowali w kompetencje gmin ws. ustalania sieci szkół. Przychylne wyroki sądów zapadły m.in. w sprawie sieci szkół w Łodzi, Oporowie i Książu Wielkim - informuje "Rzeczpospolita". Więcej

 • Machałek: reforma już stała się faktem

  Obrazek do artykułu: Machałek: reforma już stała się faktem

  Pierwszy etap reformy stał się faktem, to już się stało w momencie przegłosowania ustawy - powiedziała podczas czwartkowej debaty sejmowej nad obywatelskim wnioskiem o zorganizowanie referendum ws. reformy oświaty wiceminister MEN Marzena Machałek. Więcej

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE