Zaświadczenie lekarskie w konkursie na dyrektora szkoły

Zaświadczenie lekarskie w konkursie na dyrektora szkoły

 

Omówienie orzecznictwa / II SA/Wa 158/11

 

W celu spełnienia warunku, stawianego ofercie konkursowej, osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły ma złożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez uprawnionego do tego lekarza) i jeśli takie złoży, warunek ten należy uznać za spełniony. Bez znaczenia pozostaje natomiast forma (druk) wydanego zaświadczenia.

Czytaj więcej...