Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zatrudnienie pomocy dla nauczyciela wymaga zgody kuratora

Zatrudnienie pomocy dla nauczyciela wymaga zgody kuratora

04.01.18

Szkoła nie zatrudni już asystenta, może natomiast zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, jeżeli zgodę wyrazi na to kurator - pisze Piotr Gąsiorek w "Dyrektorze Szkoły".

articleImage: Zatrudnienie pomocy dla nauczyciela wymaga zgody kuratora fot. Thinkstock

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych likwiduje stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7–9 pr. ośw.

Osoby już na tych stanowiskach zatrudnione będą mogły pracować na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31.08.2020 r. (art. 143 u.f.z.o.).
Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 pr. ośw. w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych mogą być zatrudniane osoby niebędące nauczycielami za zgodą odpowiednio kuratora oświaty, w przypadku szkoły artystycznej – ministra kultury, a jeśli chodzi o prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego – organu prowadzącego.

Ustala się dla nich wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego (art. 15 ust. 3 pr. ośw.). A ponieważ ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli dyplomowanych, pozostawienie art. 15 ust. 3 pr. ośw. w dotychczasowym brzmieniu mogło budzić wątpliwości, w jaki sposób ustalać wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego na potrzeby ustalenia wynagrodzenia osób wymienionych w art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 pr. ośw.

Dlatego od 1.09.2018 r. przepis ten będzie stanowił, że dla osób niebędących nauczycielami ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Ponadto dopuszczalne będzie w indywidualnych przypadkach – na podstawie upoważnienia organu prowadzącego – zwiększenie tego wynagrodzenia przez dyrektora szkoły.

Dyrektor Szkoły Dyrektor Szkoły (Nr 12/2017)>>
 

Piotr Gąsiorek 04.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE