Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiany w Karcie Nauczyciela opublikowane

Zmiany w Karcie Nauczyciela opublikowane

01.12.17

Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, wypłacanie wynagrodzeń z dołu oraz dodatek dla nauczycieli dyplomowanych - to zmiany, które wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw.

articleImage: Zmiany w Karcie Nauczyciela opublikowane fot. Thinkstock

Większość przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r.

Dłuższa ścieżka awansu zawodowego
Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny - drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog. Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok - do roku i dziewięciu miesięcy.

Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych
Wprowadzony zostanie też nowy dodatek - przysługiwał on będzie nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ten miałby wynosić 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele mogliby go otrzymać po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał on dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie wzrastała.

Pensum specjalistów określone w ustawie
Określony został również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego ędą to 22 godziny tygodniowo.

O zmianę od dawna apelowały środowiska oświatowe, ponieważ samorządy dowolnie określały wymiar godzin zatrudnianych przez siebie specjalistów.

Pensum dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej określono na 20 godzin tygodniowo.

Trudniej o urlop dla poratowania zdrowia

Po nowelizacji z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Obecnie obowiązujący przepis jest mniej precyzyjny - nie dookreśla, że nauczyciel musi pracować nieprzerwanie. Do uzyskania urlopu potrzebne będzie orzeczenie lekarza medycyny pracy.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwiduje funkcję asystentów nauczycieli. Wprowadzony zostanie też przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela (osoby niebędącej nauczycielem lub wychowawcy świetlicy) będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Większość przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), w tym duża część zmian w Karcie Nauczyciela, wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Regulacje dotyczące awansów i stażu pracy obowiązywać będą od września 2018 r.

01.12.17
Skomentowano 1 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE