Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiany w Karcie Nauczyciela podpisane

Zmiany w Karcie Nauczyciela podpisane

25.11.17

Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, wypłacanie wynagrodzeń z dołu oraz dodatek dla nauczycieli dyplomowanych - to zmiany, które planuje wprowadzić MEN. 

articleImage: Zmiany w Karcie Nauczyciela podpisane fot. Thinkstock

Dłuższa ścieżka awansu zawodowego
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oprócz zmian dotyczących rozliczania dotacji i subwencji oświatowej zakłada zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym m.in. dotyczące ścieżki awansu zawodowego pedagogów.
 
Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny - drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog. Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok - do roku i dziewięciu miesięcy.
Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych
Wprowadzony zostanie też nowy dodatek – za wyróżniającą pracę, nazwany przez media "500 plus dla nauczycieli". Przysługiwał on będzie nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy.
 
Dodatek ten miałby wynosić 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele mogliby go otrzymać po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał on dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie wzrastała.
 
Pensum specjalistów określone w ustawie
Określony został również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego. Będą to 22 godziny tygodniowo.
 
O zmianę od dawna apelowały środowiska oświatowe, ponieważ samorządy dowolnie określały wymiar godzin zatrudnianych przez siebie specjalistów.
Ujednolicone zostanie również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
 
Trudniej o urlop dla poratowania zdrowia
Po nowelizacji z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.
 
Obecnie obowiązujący przepis jest mniej precyzyjny - nie dookreśla, że nauczyciel musi pracować nieprzerwanie. Do uzyskania urlopu potrzebne będzie orzeczenie lekarza medycyny pracy.
 

 

25.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE