2005-5 - Numer 5/2005 - maj

Spis treści
"

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska - str. 1

Aktualności

Nowy wzór świadectwa maturalnego. Nowa matura. Edukacja - PowerSwitch. Pensja maturalnego egzaminatora. Wyniki matur w sieci? Maturzyści - wybór studiów. Wydłużenie okresu nauki? - str. 4

Aktualności

Egzaminy na studia we wrześniu? Dodatkowy termin matury Konferencja Dyrektorów Przedszkoli Język obcy - nowa matura Język polski - nowa matura - str. 5

Felieton

Dialogi o wychowaniu - Anna Rękawek - str. 7

Dyrektor zarządzający

Wynikowy plan metodyczny - Jerzy Janowicz - str. 8

Dyrektor zarządzający

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych cz. 3 - Klemens Stróżyński - str. 10

Dyrektor zarządzający

Organizacja ucząca się - Amir Fazlagić - str. 12

Dyrektor zarządzający

Nowy egzamin maturalny, czyli ""w powietrzu atmosferyczna zmiana"" - z Anną Frenkiel rozmawia - Joanna Konic - str. 16

Polityka edukacyjna

Dlaczego ocenianie kształtujące? - Jacek Strzemieczny - str. 15

Polityka edukacyjna

Bon edukacyjny - panaceum na kłopoty oświaty? - Stanisław Szelewa - str. 18

Oświata w UE

Londyńskie warsztaty językowe - Alicja Majer - str. 24

Oświata w UE

Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii - Irena Koszyk - str. 25

Akademia zarządzania

Lekcja 5 - Jakość w edukacji - Stefan Wlazło - str. 29

Akademia zarządzania

O niektórych terminach związanych z jakością - część 5 - Stefan Wlazło - str. 31

Akademia zarządzania

Akademia Zarządzania - ćwiczenia - Stefan Wlazło - str. 36

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? - Irena Dzierzgowska - str. 37

Uwarunkowania prawne

O początkach systemu informacji oświatowej w Polsce - wiedzieć więcej o sobie - Anna Rękawek - str. 41

Rozmaitości

O ocenie pracy nauczyciela słów kilka - Maria Węglowska-Wojt, Izabela Starzec - str. 45

Rozmaitości

Ocenianie w szkole - Magdalena Krawczonek - str. 46

Rozmaitości

Optymistyczne przedszkola - Mirela Nawrot - str. 49

Rozmaitości

Blaski i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce - Teresa Makulska, Monika Szczucka-Smagowicz - str. 53

Rozmaitości

Dzień Absolwenta - Małgorzata Nowak - str. 57

Rozmaitości

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Anna Rękawek - str. 62

Rozmaitości

Stylowy dyrektor - str. 63

"