Dyrektor Szkoły
Strona główna » DyrektorSzkoly24.pl » 2007-12 - Mediacja zamiast izolacji

2007-12 - Mediacja zamiast izolacji

27.02.12
Miękka strona zarządzania
"

Ostatni rok pracy nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi wzmacniania skuteczności wychowawczej szkoły oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów ukierunkowany był przede wszystkim na wzmacnianie restrykcji oraz kar dla uczniów łamiących powszechnie obowiązujące zasady właściwego zachowania. Koronnym argumentem w walce z negatywnymi postawami oraz zachowaniami młodzieży ma być rządowy program ""Zero tolerancji dla przemocy w szkole"" ze szczególnymi ozdobnikami w rodzaju ośrodków wsparcia wychowawczego przygotowywanych dla uczniów gimnazjów, którzy sprawiają szczególne trudności wychowawcze i wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz także wzmożonego nadzoru wychowawczego czy też obowiązkowego prowadzenia przez szkoły kart nagród i kar każdego ucznia, w których miałyby być odnotowywane wszystkie przypadki nagrodzenia lub karania poszczególnych uczniów (przypomnijmy też, że opracowano resortowy rejestr nagród i kar, w którym przewidziano aż cztery formy nagród i dziewięć rodzajów kar).
W związku z potoczną opinią o postępującej demoralizacji dzieci i młodzieży zakłada się również wprowadzenie szeregu rozwiązań, które miałyby być rozpatrywane i egzekwowane przez sądy. Dzieje się tak być może dlatego, że w powszechnym rozumieniu sąd kojarzy się ze sprawiedliwością oraz z wymierzaniem kary. Tymczasem placówki sądownicze pełnią również funkcje edukacyjne oraz wychowawcze. Dzieje się tak, a w każdym razie dziać się powinno, szczególnie w odniesieniu do nieletnich sprawców czynów przestępczych. Stało się tak na skutek konstatacji, jaką podjęła grupa osób związanych z prawem, która funkcjonowała w oparciu o Stowarzyszenie Penitencjarne ""Patronat"" i która stwierdziła, że w procesie postępowania karnego nie tylko wyrok jest najważniejszy, ale również autentyczna i świadoma wola naprawienia wyrządzonych krzywd. Postawa taka jest szczególnie ważna w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nieletnimi, z definicji mniej doświadczonymi w czynieniu zła i rokującymi największą nadzieję skutecznej poprawy. W efekcie licznych i konsekwentnie prowadzonych działań wspomniana grupa, dziś skupiona w znacznej części wokół Polskiego Centrum Mediacji, opracowała i wprowadziła eksperymentalny program postępowania mediacyjnego w sprawach dla nieletnich. Dobre wyniki tego eksperymentu i dalsza konsekwentna praca autorów projektu oraz wspomagających ich osób pozwoliły wprowadzić w 1997 roku instytucję mediacji do nowego kodeksu postępowania karnego. W odniesieniu do nieletnich instytucja ta funkcjonowała od roku 2000 wraz z nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 91, poz. 1010). Praktycznie polegało to jednak tylko na tym, że nowo dodany artykuł 3a określił możliwość oraz ramy stosowania mediacji w postępowaniu w sprawach dla nieletnich. Ustawowe ujęcie tej instytucji oparte zostało w tym zapisie na trzech podstawowych zasadach:
1) pierwszoplanowej roli sądu rodzinnego
2) prowadzenia postępowania przez bezstronnego mediatora 3) zgody stron na zastosowanie tego typu procedury.

"
Dyrektor Szkoły 27.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE