2011-12 - Kształcenie metodą projektu

Polityka edukacyjna
Zmiany tempa życia i podejścia do kwestii rozwoju kariery zawodowej powodują, że nieco innego charakteru nabiera proces nauczania – jest traktowany całościowo, jako działanie, którego każdy kolejny etap wpływa na przyszłą sytuację na rynku pracy. Jedną z metod wspomagających to działanie jest metoda projektu. Niniejszy artykuł omawia korzyści płynące z jej zastosowania w edukacji szkolnej, jej wpływ na umocnienie pozycji na rynku pracy i rozwój kariery po ukończeniu studiów.

Kształcenie metodą projektu pobudza kreatywność i pomaga w rozwoju umiejętności krytycznego myślenia. Ponadto metoda ta ułatwia transfer wiedzy, co skutkuje większymi osiągnięciami uczniów na polu edukacji szkolnej, a także przygotowuje ich w większym stopniu do odniesienia sukcesu zawodowego. Metoda projektu, jak każde uczenie się empiryczne, łączy doświadczenia wyniesione z sali lekcyjnej z doświadczeniami osobistymi, zdobywanymi poza nią.
Dla naszych rozważań o tym, jak kształcić młodzież, istotne są badania, które przeprowadzili Jerry L. Winsor, Dan B. Curtis i Ronald D. Stephens. Zbadali oni umiejętności z obszaru prowadzenia biznesu i umiejętności komunikacyjne, które brane były pod uwagę przy przyjmowaniu kandydatów do pracy, badaniu wydajności pracy, ocenie poszczególnych kursów oferowanych przez uczelnie oraz przy wyznaczaniu idealnego profilu zarządzania. (…) Wyniki obu badań były bardzo zbliżone i są one istotne dla naszych rozważań o tym, jak kształcić młodzież.
(…)
Celem niniejszego artykułu było początkowo zarekomendowanie pracy metodą projektu uczniom bardziej dojrzałym. Jednak musimy również mieć na uwadze to, że choć metoda ta jest ważna w edukacji gimnazjalistów, licealistów i studentów, do pracy z nią zacząć przygotowywać powinniśmy już w szkole podstawowej. Możemy to osiągnąć przez angażowanie uczniów w projekty i eksperymentalne uczenie się. W sytuacji idealnej nad częścią projektów pracowalibyśmy razem z uczniami z innych krajów, tak by możliwie jak najwcześniej zacząć zaznajamianie naszych uczniów z globalnym charakterem środowiska pracy. Takie działanie miałoby szansę rozbudzić zainteresowanie międzykulturową komunikacją i zachęcić większą liczbę studentów (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) do podjęcia studiów w obcym języku.
(…)
Metoda projektu bądź edukacja oparta na doświadczeniu ułatwiają uczenie się, rozumienie i wykorzystywanie materiałów kursowych. Odnosząc się do badań Jerrego L. Winsora, Dana B. Curtisa i Ronalda D. Stephensa, widzimy, że oparte na doświadczeniu bądź projekcie nauczanie pomaga kształcić umiejętności poszukiwane przez pracodawców – czy to w sferze nauk przyrodniczych, matematyki, biznesu czy edukacji.