Dyrektor Szkoły
Strona główna » DyrektorSzkoly24.pl » 2012-4-Obowiązki formalnoprawne dyrektora w związku z likwidacją szkoły

2012-4-Obowiązki formalnoprawne dyrektora w związku z likwidacją szkoły

03.03.12

Podstawowymi powodami likwidacji szkoły są przede wszystkim koszty utrzymania oraz względy demograficzne. Zawsze budzi ona ogromne emocje i protes­ty społeczne, w szczególności uczniów, ich rodziców, a także środowisk nauczycielskich. 

articleImage: 2012-4-Obowiązki formalnoprawne dyrektora w związku z likwidacją szkoły www.oswiata.abc.com.pl

Artykuł opublikowany w miesięczniku "Dyrektor szkoły" nr 4/2012>>

Do podjęcia określonych działań zobowiązuje ona zarówno organ stanowiący, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jak również dyrektora likwidowanej szkoły.

Proces likwidacji szkoły jest procesem złożonym. Procedurę likwidacyjną szkoły szczegółowo określają przepisy ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
(…)
Gmina jako osoba prawna w zakresie przyznanej jej i chronionej sądownie samodzielności jest uprawniona, w ramach obowiązującego porządku prawnego, do suwerennego decydowania o wszystkich sprawach lokalnych – w tym zwłaszcza o sprawach prowadzonej polityki oświatowej i edukacyjnej. Do swobodnego uznania gminy należy więc kwestia zarówno tworzenia, jak i likwidacji jej jednostek organizacyjnych. Dyrektor szkoły nie posiada zatem żadnych formalnoprawnych uprawnień mogących wywrzeć jakikolwiek wpływ na organ prowadzący daną placówkę w związku z jej likwidacją. Dlatego też decyzje o koniecznoś¬ci i celowości likwidacji szkół należą całkowicie do władz samorządowych. Zadaniem dyrektora szkoły pozostaje jedynie realizacja obowiązków wynikających z wyżej omawianych przepisów ustaw w związku z podjętymi w tym przedmiocie działaniami władz samorządowych. 
(…)
 
Dyrektor Szkoły 03.03.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE