Dyrektor Szkoły
Strona główna » Wiedza » Aktualności » Kurator może uchylić zapisy statutu

Kurator może uchylić zapisy statutu

14.11.17

Do końca listopada szkoły muszą dostosować statuty do nowych przepisów oświatowych. Dokument musi zaaprobować kurator - przypomina Agata Piszko w miesięczniku "Dyrektor Szkoły".

articleImage: Kurator może uchylić zapisy statutu fot. Thinkstock

Statut szkoły należy przesłać właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom sprawującym nadzór pedagogiczny. Pamiętajmy, że kurator (a w przypadku szkół i placówek artystycznych dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru) ma prawo zakwestionować postanowienia statutu, a nawet – zgodnie z art. 114 pr. ośw. – uchylić go w całości bądź w części, która jest sprzeczna z prawem.

Dostosuj statut do nowych przepisów - bezpłatne szkolenie do pobrania>>

Dokonuje tego w drodze decyzji. Organowi, który nadał lub uchwalił statut, przysługuje od niej odwołanie do ministra edukacji (w przypadku szkół i placówek artystycznych – ministra kultury i dziedzictwa narodowego). Artykuł 114 pr. ośw. odpowiada obowiązującemu do 31.08.2017 r. przepisowi art. 60 ust. 3 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Również od decyzji wydanej przez organ wyższego stopnia, czyli ministra, przysługuje skarga – tym razem do sądu administracyjnego [art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369)]. Prawo do jej wniesienia przysługuje organowi, który statut nadał lub uchwalił. Jak zwraca uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w postanowieniu z 15.05.2017 r. (II SA/Ke 129/17), wszczęcie postępowania w sprawie statutu szkoły może nastąpić wyłącznie z urzędu. Stroną jest organ, który statut nadał lub uchwalił, a podstawę wszczęcia stanowi kryterium legalności, czyli zgodności zapisów z prawem.

Ponieważ statut jest aktem prawa wewnętrznego, choć ma normatywny charakter, nie jest źródłem powszechnie obowiązujących norm prawa administracyjnego. Dlatego skarga obywatelska – a więc wniesiona przez podmiot nieuprawniony w przedmiocie zapisów statutu szkoły – zostanie odrzucona.

Dyrektor Szkoły 11/2017Dyrektor Szkoły 11/2017>>

Agata Piszko 14.11.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE