Dyrektor Szkoły
Strona główna » Wiedza » Aktualności » Resocjalizacja lepsza w więzieniu niż w ośrodku wychowawczym

Resocjalizacja lepsza w więzieniu niż w ośrodku wychowawczym

11.01.18

Mniej osób wchodzi na drogę przestępczą po opuszczeniu zakładów karnych niż ośrodków wychowawczych - zauważa Najwyższa Izba Kontroli. Ośrodki nie zapewniają tez odpowiedniej pomocy psychologicznej.

articleImage: Resocjalizacja lepsza w więzieniu niż w ośrodku wychowawczym fot. Thinkstock

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak funkcjonuja młodziezowe ośrodki wychowawcze. Okazało się, że ponad 30 proc. spośród byłych wychowanków ośrodków, których los zbadała NIK (próbą objęto 418 byłych wychowanków z 14 skontrolowanych MOW), weszło w konflikt z prawem. To większy odsetek, niż odnotowały więzienia.
Po upływie około pięciu lat, tj. do I kwartału 2017 r., w konflikt z prawem weszło aż 60 proc. byłych wychowanków MOW, czyli o 22 pkt procentowego więcej niż osób, które w tym samym okresie opuściły zakłady karne i areszty śledcze (38 proc).
 
Resocjalizacja w MOW była natomiast skuteczniejsza niż w zakładach poprawczych. Do czasu przeprowadzania badania, tj. I kwartał 2017 r., wskaźnik wchodzenia w konflikt z prawem dla byłych wychowanków MOW wynosił 32 proc. i był o 16 pkt procentowych niższy niż dla osób, które w tym okresie opuściły zakłady poprawcze.

NIK podkreśla, że skuteczną resocjalizację w młodzieżowych ośrodków wychowawczych ograniczają bariery, które utrudniają powrót wychowanków do zgodnego z prawem funkcjonowania w społeczeństwie.
 
W Polsce wciąż nie ma placówek wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych, indywidualnych dysfunkcji wychowanków. Do wszystkich MOW trafiają nieletni o różnym stopniu zdemoralizowania, poziomie agresji, czy wymagający terapii uzależnień. W placówkach dla dziewcząt i koedukacyjnych przebywają również nieletnie w ciąży, a także matki z dziećmi.

Wiceminister Kopeć: nauczyciele są przeszkoleni, nieprawidłowości trzeba zgłaszać do kuratora>>

NIK zwraca uwagę na potrzebę specjalizacji MOW, a także na konieczność stworzenia wychowankom po urodzeniu dziecka, możliwości kontynuowania resocjalizacji i pobytu w ośrodku razem z dzieckiem.
 
Izba zauważa również, że w procesie resocjalizacji nie wykorzystywano skutecznie narzędzia, jakim jest indywidualizacja edukacji, terapii i usamodzielniania. Wychowankowie nie mieli też możliwości kontynuowania danego etapu edukacji.
 
W 12 (z 14) skontrolowanych placówkach miały miejsce zdarzenia niepożądane takie jak: bójki i pobicia oraz przemoc między wychowankami, znieważanie, agresja wobec wychowawców i nauczycieli, samookaleczenia, próby samobójcze. Do zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu dochodziło również podczas konwojowania wychowanków przez pracowników MOW. Raport NIK>>

 

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: NIK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE