Dyrektor Szkoły
Strona główna » Wiedza » Aktualności » Rodzic ma prawo do informacji o ocenach pełnoletniego ucznia

Rodzic ma prawo do informacji o ocenach pełnoletniego ucznia

16.06.17

Szkoła dla młodzieży jest uprawniona do udzielania informacji rodzicowi o ocenach pełnoletniego ucznia. Nawet w przypadku, gdy uczeń sobie tego nie życzy - podkreśla Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

articleImage: Rodzic ma prawo do informacji o ocenach pełnoletniego ucznia fot. Thinkstock

Czy dyrektor szkoły lub nauczyciel może udzielić ojcu pełnoletniego ucznia informacji o wynikach w nauce, jeśli uczeń złożył pisemne oświadczenie o braku zgody na udzielanie informacji ojcu o swoich wynikach w nauce i swoich sprawach szkolnych? Nadmieniam, że ojciec nie mieszka z córką (jest po rozwodzie z byłą żoną), ale ma pełne prawa rodzicielskie.

Odpowiedź
Szkoła dla młodzieży jest uprawniona do udzielania informacji rodzicowi o ocenach pełnoletniego ucznia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 92 ustawy z 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż (i tylko) do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, zaś zasięganie w szkole informacji o uczniu niepełnoletnim wynika z wynikającego z władzy rodzicielskiej obowiązku i prawa pieczy nad dzieckiem i jego wychowywania (art. 93 § 1, art. 95 § 1 i art. 97 § 1 k.r.o) oraz dodatkowo z art. 44e ust. 2 ustawy z7.09.1991 r. o systemie oświaty, stanowiącego o jawności ocen dla rodziców ucznia szkoły dla młodzieży oprócz szkoły policealnej. Oceny informują o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia (art. 44b ust. 5 pkt 5 u.s.o.). Wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, ustaje władza rodzicielska oraz wynikające z niej prawa i obowiązki rodzica. Jednak do czasu ukończenia przez dziecko nauki w liceum lub innej szkoły dla młodzieży, rodzic może korzystać z uprawnienia określonego w art. 44e ust. 2 u.s.o. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Ocen nie udostępnia się rodzicowi w przypadku uczęszczania przez ucznia do szkoły policealnej dla młodzieży (art. 44e ust. 2 u.s.o.) lub szkoły dla dorosłych (art. 44s u.s.o.).
 

Joanna Lesińska 16.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE