Dyrektor Szkoły
Strona główna » DyrektorSzkoly24.pl » Rozliczanie godzin karcianych - Ewa Szczerba

Rozliczanie godzin karcianych - Ewa Szczerba

04.03.13

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, są zobligowani do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły co najmniej w wymiarze odpowiednio 2 lub 1 godziny w tygodniu. Prawidłowa realizacja tych godzin, podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju zajęć i przydziału godzin poszczególnym nauczycielom, rozliczanie nauczycieli w systemie półrocznym to zadania dyrektora placówki.

articleImage: Rozliczanie godzin karcianych - Ewa Szczerba www.oswiata.abc.com.pl

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 3/2013

Z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – dalej KN – wynika, iż nie proponuje się jednolitego pakietu rozwiązań dotyczących możliwości wykorzystania godzin karcianych przez szkoły i placówki. Przepisy Karty Nauczyciela nie wskazują również sposobu ustalania liczby godzin, które nauczyciele powinni zrealizować w danym semestrze. Wiemy natomiast, że wspomniane godziny rejestrowane i rozliczane są w cyklach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych (art. 42 ust. 7a pkt 2 KN).

(…)

Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole (art. 7 ust. 2 KN). Do jego obowiązków należy ustalenie ogólnej liczby godzin karcianych, z realizacji których nauczyciele muszą się rozliczyć. Żeby móc z czegoś rozliczać, trzeba wcześniej ustalić zasady dotyczące prawidłowej realizacji tych zajęć. Należy przyjąć, że liczba godzin do przepracowania w danym semestrze uzależniona jest od liczby tygodni w danym semestrze. Przyjęcie półrocznego okresu rozliczeniowego oznacza, że nauczyciel nie ma obowiązku realizacji ustawowej liczby godzin dodatkowych w każdym tygodniu pracy dydaktycznej. W praktyce zdarza się, że nauczyciele realizują godziny karciane w krótszym okresie, chociażby w przypadku sprawowania opieki świetlicowej lub zatrudnienia nauczyciela w wymiarze np. 4/18 etatu. Punktem wyjścia do obliczenia łącznej liczby godzin na dany semestr jest liczba tygodni w danym semestrze, tygodniowa liczba przydzielonych godzin i wymiar zatrudnienia.

Dyrektor Szkoły 04.03.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE