Dyrektor Szkoły
Strona główna » DyrektorSzkoly24.pl » Zmiany w nadzorze i wymaganiach - Andrzej Jasiński

Zmiany w nadzorze i wymaganiach - Andrzej Jasiński

16.10.17

Poznaliśmy dwa projekty powiązanych ze sobą rozporządzeń: w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wymagań wobec szkół i placówek. Ich wejście w życie wpłynie nie tylko na organizację nadzoru zewnętrznego, ale także tego, który sprawuje dyrektor szkoły. Przedstawiam charakterystykę najważniejszych z proponowanych zmian w sprawowaniu nadzoru w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

articleImage: Zmiany w nadzorze i wymaganiach - Andrzej Jasiński www.oswiata.abc.com.pl

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2017/9

W projekcie rozporządzenia w sprawie nadzoru pozostawiono w niemal niezmienionym kształcie rozwiązania stosowane dotychczas, przede wszystkim dotyczące kontroli. Proponowane korekty, poza doprecyzowaniem części zapisów dotyczących katalogu i uprawnień osób korzystających z elektronicznej platformy nadzoru, w nieznacznym stopniu zmieniają katalog lub sposób realizacji zadań przez dyrektorów szkół oraz kuratoria.

W przypadku szkół najważniejsze są następujące rozwiązania:

• wzmocnienie znaczenia monitorowania rozumianego jako prowadzone w szkole działania obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, której zakres musi zostać określony w planie nadzoru przedstawionym przez dyrektora radzie pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy;

• zobowiązanie dyrektora szkoły do zawarcia w planie nadzoru pedagogicznego także planu obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły;

• uwzględnianie w planie nadzoru pedagogicznego podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa ogłaszanych corocznie przez MEN; w roku szkolnym 2017/2018 dla szkół będą to (https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/skmbt_c36417070709510.pdf, dostęp: 18.08.2017 r.):

- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

- podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,

- bezpieczeństwo w internecie; odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,

- wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek,

- wzmacnianie wychowawczej roli szkoły,

- podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Dyrektor Szkoły 16.10.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE