Dyrektor Szkoły
Strona główna » DyrektorSzkoly24.pl » Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Monika Sewastianowicz

Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Monika Sewastianowicz

16.10.17

Reforma edukacji pociąga za sobą konieczność wydania aktów wykonawczych dostosowanych do zmienionej struktury systemu oświaty. Konsekwencje te nie ominęły też przepisów regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: sposobu wydawania orzeczeń, zasad prowadzenia indywidualnego nauczania oraz regulacji dotyczących zajęć dla osób niepełnosprawnych.

articleImage: Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Monika Sewastianowicz www.oswiata.abc.com.pl

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2017/9

Podobnie jak dotychczas, to dyrektor ma decydujący wpływ na organizację indywidualnego nauczania i w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zakres, miejsce oraz czas zajęć. Ich prowadzenie powierza wybranym przez siebie nauczycielom. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego bądź kilku nauczycieli, a w przypadku przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej – jednego lub dwóch.

Tygodniowy wymiar godzinowy zajęć nie uległ zmianie i nadal wynosi:

- w przypadku indywidualnego przygotowania przedszkolnego od 4 do 6 godzin,

- dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin,

- dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej od 8 do 10 godzin,

- dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej od 10 do 12 godzin,

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 12 do 16 godzin.

W przypadku przedszkolaków i uczniów klas I–III zajęcia realizuje się przez co najmniej dwa dni w tygodniu, pozostali uczniowie mają je rozłożone na co najmniej trzy dni. Dyrektor może ustalić zarówno wyższy, jak i niższy tygodniowy wymiar zajęć – w pierwszym przypadku potrzebuje zgody organu prowadzącego, w drugim zaś robi to na wniosek rodziców bądź pełnoletniego ucznia. Podobnie na ich wniosek zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania, jeżeli stan zdrowia ucznia się poprawił, a fakt ten stwierdzono w orzeczeniu lekarskim.

Dyrektor Szkoły 16.10.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dyrektor Szkoły
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Dyrektor Szkoły - Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE