Dane kontaktowe:
Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł
http://www.wolterskluwer.pl
Redaktor naczelny serwisów ABC.com.pl - Krzysztof Sobczak
E-mail: Krzysztof.Sobczak@wolterskluwer.com
Dyrektor Segmentu Edukacja - Elżbieta Piotrowska-Albin
E-mail: Elzbieta.Piotrowska@wolterskluwer.com
Redaktor prowadzący - Monika Sewastianowicz
E-mail: M.Sewastianowicz@wolterskluwer.com
Marketing - Iza Kowalska
Izabella.Kowalska@wolterskluwer.com
Reklama - Bogdan Brzozowski
Bogdan.Brzozowski@wolterskluwer.com
Szkolenia - Joanna Kozerska
Joanna.Kozerska@wolterskluwer.com
Szkolenia - Eliza Dziołak
Eliza.Dziolak@wolterskluwer.com
Infolinia:
801 04 45 45
Dział Handlowy:
handel@wolterskluwer.pl
Pomoc:
pomoc.wolterskluwer.pl