Najnowsze numery

Dyrektor Szkoły - numer 6/2016

"Dyrektor Szkoły" nr 6/2016

Przed Szkołą - numer 2/2016

"Przed Szkołą" nr 2/2016

Logowanie do Forum

Oprogramowanie dla innych jednostek oświatowych

Oprogramowanie dla innych jednostek oświatowych

 

Nowość

 • iAnkieta
 •  

  Systemy organizacyjne

 • iArkusz
 •  

  Systemy ewidencyjno - administracyjne

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Biblioteka Pedagogiczna
 • Biblioteka Publiczna
 • Dyplomy
 •  

  Systemy finansowo – księgowe

 • Finanse
 • Kasa
 • Fakturowanie
 • Rejestr VAT + Fakturowanie
 • Rozrachunki + Rejestr VAT + Fakturowanie + Zamówienia Publiczne
 • Wyposażenie
 • Magazyn
 • Stołówka + Magazyn
 • Zamówienia Publiczne
 • Sprawozdawczość
 • Baza Instytutu Żywności i Żywienia
 •  

  Systemy kadrowo – płacowe

 • Kadry
 • Płace
 • Zlecone
 • Przelewy
 • Kasa Zapomogowo Pożyczkowa do rozliczania wielu jednostek
 • Kasa Zapomogowo Pożyczkowa do rozliczania jednej jednostki
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych do rozliczania wielu jednostek
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych do rozliczania jednej jednostki
 •  

  Serwis ABC Pomoc Prawna

 • ABC Pomoc Prawna – Kadry
 • ABC Pomoc Prawna – Płace
 • ABC Pomoc Prawna – Finanse
 •  

  Korzystniej w pakietach

 • Pakiet VIP
 • Pakiety z systemem Wyposażenie
 • Pakiety z systemem Biblioteka
 •  

  Oferta oprogramowania dla innych jednostek oświatowych dotyczy poniższych placówek:

 • Biblioteki Pedagogiczne i Publiczne
 • Placówki Doskonalenia Nauczycieli
 • Placówki Wychowania Pozaszkolnego
 • Ośrodki:
  • * Sportu i Rekreacji (OSiR)
  • * Szkolno - Wychowawcze (OSW)
  • * Rehabilitacyjno - Wychowawcze (ORW)
  • * Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Pogotowie Opiekuńcze
 • Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Poradnie Specjalistyczne
 • Zakłady Poprawcze
 • Cyfrowa szkola